ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ
Ridingas latviešu kopa Vietējās biedrības
Rietumkrasta Dziesmu Svētku Padome Dziesmu Svētki
Rietumkrasta latviešu Izglītības Centrs Vietējās biedrības
Rietumkrasta latviešu koncertapvienība LA nodaļa Vietējās biedrības
Rietumkrasta vasaras vidusskola Kursa Skola
Rīgas (90.) skautu vienība Jauniešu organizācija
Ročesteras DV
Ročesteras latv. ev. lut. Krusta draudze
Rokdarbu kopa Vietējās biedrības
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ