ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ
Madisonas latviešu studentu kopa Akadēmiskā Organizācija
Mainotās dievkalpojumu kopa Reliģiska organizācija
Mančesteras latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Mazā Uguntiņa Klubs/Kopa
Mazais teātris Sanfrancisko Vietējās biedrības
Mednieku un makšķernieku klubs Klubs/Kopa
Merilandes DV
Mežābele Izdevniecība
Mežotne Latviešu nometne
Middleville-Hasting, Mich. latv. ev. lut. kopa Reliģiska organizācija
Mieapolis un St. Paul latv. ev. lut. draudze
Milvoka latviešu plkv. Kalpaka skola Skola
Milvoku DV
Milvoku latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Milvoku latviešu katoļu draudze Reliģiska organizācija
Milvoku pensionāru biedrība Vietējās biedrības
Milvoku Sv. Trīsvienības ev. lut. latviešu draudze
Minesotas & St. Paulas latviešu skola Skola
Minesotas DV
Minesotas latviešu biedrība
Minesotas latviešu koncertapvienība Vietējās biedrības
Minneapolis-St. Paulas ALAs biedru kopa Globālā Organizācija
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ