ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ
BAFL- latviešu nodaļa Vietējās biedrības
Baltiešu appeal UNO Klubi/Kopas
Baltiešu sieviešu apvienības latviešu delegācija Akadēmiskā Organizācija
Baltijas Sieviešu Padome Vietējās biedrības
Baltijas studiju programma Akadēmiskā Organizācija
Baltijas studiju veicināšanas apvienība Akadēmiskā Organizācija
Baltimoras latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Baltimoras un apkārtnes latviešu biedrība Vietējās biedrības
Bostonas DV
Bostonas Ev. Luteranu Trimdas draudze
Bostonas latv. baptistu draudze Reliģiska organizācija
Bostonas latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Bostonas latv. ev. lut. Trīsvienības draudze Reliģiska organizācija
Bostonas latviešu babtistu kopiena
Bostonas latviešu katoļu kopiena
Bostonas latviešu korporāciju kopa Akadēmiskās Organizācijas
Bostonas latviešu kreditsabiedrība Saimnieciska Organizācija
Bostonas latviešu luterāņu baznīca
Bostonas latviešu skola Skola
Bostonas latviešu studentu biedrība Akadēmiskā Organizācija
Bostonas Latviešu Teātris
Bostonas Pensionāru Biedrība
Bostonas un apkārtnes latv. ev. lut. Trimd draudze Reliģiska organizācija
Brīvo Latvju biedrība Filadelfijā Vietējās biedrības
Brusubārdas Dzimtene, apvienotais koris Milvokos Vietējās biedrības
Buffalo latviešu ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Buffalo, NY un apkārtnes latviešu klubs Vietējās biedrības
Bukskauntijas Latviešu babptistu draudze Akadēmiskā Organizācija
Bukskauntijas un apkartnes Latvieshu Ev. Luteranu
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ