ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ
Daugavas (51.) skautu biedrība Jauniešu organizācija
Daugavas skautu vienība Jauniešu organizācija
Daugavas Vanagi
Daugavas Vanagu Apvienība ASV Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Bostonā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība ciemā pie Gaŗezera Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Čikāgā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Detroitā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Filadelfijā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Grand Rapidos Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Indianapolē Akadēmiskā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Linkolnā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Minesotā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Apvienība Ziemeļrietumos Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu ASV valdes atsevišķo biedru kopa Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Bafalo kopa Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Kopa Albānijā Globālā Organizācija
Daugavas Vanagu Kopa Bostona Akadēmiskā Organizācija
Daugavas Vanagu kopa Torringtonā Globālā Organizācija
Deitonas latviešu ev. lut. draudze
Denveras latviešu ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Detroitas DV Globālās Organizācijas
Detroitas latv. ev. lut. Kristus draudze Reliģiska organizācija
Detroitas latv. katoļu kopa Reliģiska organizācija
Detroitas latviešu biedrība Vietējās biedrības
Detroitas latviešu katoļu kopa Reliģiska organizācija
Detroitas latviešu korporāciju apvienība Akadēmiskā Organizācija
Detroitas latviešu palīdzības fonds Fonds
Detroitas latviešu skola Skola
Dienvidfloridas latv. ev. lut. draudze
Dienvidfloridas latviešu biedrība Akadēmiskā Organizācija
Dienvidkalifornijas DV Akadēmiskā Organizācija
Dienvidkalifornijas latv. Ev. Lut. draudze Akadēmiskā Organizācija
Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība Vietējās biedrības
Dienvidkalifornijas latviešu kredit ūnija Saimnieciska Organizācija
Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrība Saimnieciska Organizācija
Dienvidkalifornijas latviešu pensionāru kopa Klubs/Kopa
Dienvidkalifornijas latviešu skola Skola
Džamaikpleins Trīsvienības latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Dzelmieši Klubs/Kopa
Dziesmu Vairogs, koris Grand Rapidā Vietējās biedrības
Dziesmu Vairogs, koris Kalamazū Vietējās biedrības
Dzintars, deju kopa Klubs/Kopa
Dzintars, latviešu katoļu stud. & akad. associāc Akadēmiskā Organizācija
Dzintars, LKSAA Indianapoles vienība Akadēmiskā Organizācija
Dzintars, LKSAA Čikāgas apvienība Akadēmiskā Organizācija
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ