ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ
Fargo un apkārtnes latviešu biedrība Vietējās biedrības
Filadelfijas brīvo Latviešu biedrība Vietējās biedrības
Filadelfijas korporāciju kopa Akadēmiskā Organizācija
Filadelfijas latv. baptistu draudze Reliģiska organizācija
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze Reliģiska organizācija
Filadelfijas latviešu jaunatnes pulciņš Jauniešu organizācija
Filadelfijas latviešu katoļu draudze Reliģiska organizācija
Filadelfijas latviešu katoļu kopa Reliģiska organizācija
Filadelfijas latviešu republikāņu apvienības nodaļ Akadēmiskā Organizācija
Filadelfijas un apkārtnes latv. ev. lut ALA kopa Globālā Organizācija
Filadelfijas Zemkopju kopa Klubs/Kopa
Floridas DV
Fondulakas un apkārtnes Mārtiņa Lutera draudze Reliģiska organizācija
Fraternitas Rusticana Vidējo rietumu kopa Akadēmiskā Organizācija
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ