ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ
Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieru biedrība Klubs/Kopa
Lakeview, Mich. latv. ev. lut. kopa Reliģiska organizācija
Lankasteras latviešu Biedrība Vietējās biedrības
Lankasteras un apkārtnes latviešu biedrība Vietējās biedrības
Lansingas latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Laramijas latviešu kopa Vietējās biedrības
Latvian Relief, Inc Fonds
Latvian Zion Ev. Luth. Church
Latvieši Pasaulē - Muzejs un Pētniecības Centrs Akadēmiskā Organizācija
Latviešu apvienība Detroitā Vietējās biedrības
Latviešu apvienība Minesotā Vietējās biedrības
Latviešu ārējās info. un propagandas kopa Dzintarz Klubs/Kopa
Latviešu biedrība Klīvlandē Vietējās biedrības
Latviešu Biedrība Vašingtonas štatā Vietējās biedrības
Latviesu biedrību sadarbības centrs Vietējās biedrības
Latviešu Centrs Gaŗezers Saimnieciska Organizācija
Latviešu Centrs Milvokos Vietējās biedrības
Latviešu daiļamatniecības biedrība
Latviešu draudzes kredītsabiedrība Saimnieciska Organizācija
Latviešu ev. lut. Apvienotā draudze Kalamazū Akadēmiskā Organizācija
Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā (LELBA) Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. baznīca Vašingtonā DC Akadēmiskā Organizācija
Latviešu ev. lut. draudze Vilmantikā Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. draudze Vilmongtonā Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. kopa Oklahoma City Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. Kristus draudze Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. Neatkarīgā draudze Grand Rapidā Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze Milvokos Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. Sv. Pētera draudze Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. Trīsvienības draudze Bostonā Reliģiska organizācija
Latviešu ev. lut. Vienības draudze Grand Rapidā Reliģiska organizācija
Latviešu federālā kredītsabiedrība Ņujorkā Saimnieciska Organizācija
Latviešu Fonds Fonds
Latviešu Gaidas Akadēmiskās Organizācijas
Latviešu informācijas centrs Ņujorkā Saimnieciska Organizācija
Latviešu īpašnieku biedrība
Latviešu juristu apvienība Klubs/Kopa
Latviešu Juristu biedrība ASV Akadēmiskā Organizācija
Latviešu kaŗa invalīdu apvienība Klubs/Kopa
Latviešu kaŗa invalīdu apvienība Klīvlandes kopa Klubs/Kopa
Latviešu kaŗa invalīdu kopa Klubs/Kopa
Latviešu katoļu kopa Klīvlandē Reliģiska organizācija
Latviešu katoļu kopa Ņujorkā Reliģiska organizācija
Latviešu katoļu studentu apvienība Reliģiska organizācija
Latviešu klubs Denverā Vietējās biedrības
Latviešu klubs Saginavā Klubs/Kopa
Latviešu kopa Ashboro, NC Vietējās biedrības
Latviešu korporāciju kopa Bostonā Akadēmiskā Organizācija
Latviešu kredītsabiedrība Grand Rapidos Saimnieciska Organizācija
Latviešu kredītsabiedrība Minesotā Saimnieciska Organizācija
Latviešu kultūras biedrība Vietējās biedrības
Latviešu kultūras biedrība - TILTS Akadēmiskā Organizācija
Latviešu mākslinieku grupa Ņujorkā Vietējās biedrības
Latviešu Nacionālā centra ASV Čikāgas nodaļa Vietējās biedrības
Latviešu nacionālā centra ASV galvenā valde un kop Saimnieciska Organizācija
Latviešu nacionālā centra ASV Grand Rapidas nodaļa Saimnieciska Organizācija
Latviešu nacionālā centra ASV Longailendas nodaļa Saimnieciska Organizācija
Latviešu nacionālā centra ASV Ņubransvikas nodaļa Saimnieciska Organizācija
Latviešu nacionālā centra ASV Ņudžersijas nodaļa Saimnieciska Organizācija
Latviešu nacionālā centra ASV Ņujorkas nodaļa Saimnieciska Organizācija
Latviešu nacionālais centrs ASV Saimnieciska Organizācija
Latviešu organizāciju padome
Latviešu Palīdzības Fonds Fonds
Latviešu pareizticīgo fonds Bostonā Fonds
Latviešu pensionāru kopa Grand Rapidos Klubs/Kopa
Latviešu pensionāru kopa Klīvlandē Klubs/Kopa
Latviešu preses sabiedrība Klubs/Kopa
Latviešu pretestības kustības darbinieku apvienība Klubs/Kopa
Latviešu profesionālo žurnālistu kopa Ņujorkā Klubs/Kopa
Latviešu programma Kentas universitātē Akadēmiskā Organizācija
Latviešu sabiedriskais centrs Saimnieciska Organizācija
Latviešu saimniecisko darbnieku apvienība Saimnieciska Organizācija
Latviešu skola Mineapolē un St. Paul Skola
Latviešu sporta biedrība Klubs/Kopa
Latviešu strēlnieku Klīvlandes kopa Klubs/Kopa
Latviešu studentu organizācija Klubs/Kopa
Latviešu studiju centrs Akadēmiskā Organizācija
Latviesu teātra draugu biedrība Vietējās biedrības
Latviešu Trīsvienības Misijas baznīca Akadēmiskā Organizācija
Latviešu veco strēlnieku biedrība Vietējās biedrības
Latviešu Virsnieku Biedrība Klubs/Kopa
Latvijas atbalsta grupa Sanfrancisko Saimnieciska Organizācija
Latvijas kaŗa aviācijas pulka piemiņas fonds Fonds
Latvijas Korporāciju apvienība Kalamazū Akadēmiskā Organizācija
Latvijas Korporāciju apvienības Kolorado kopa Klubs/Kopa
Latvijas pareizticīgo aprūpes centrs Reliģiska organizācija
Latvijas riteņbraukšanas federācija Klubs/Kopa
Latvijas zemnieku savienība ASV Vietējās biedrības
Latvju Dievturu Sadraudze
Lielupes (175.) skautu vienība Jauniešu organizācija
Liesma Klubs/Kopa
Liesma, tautas deju kopa Klubs/Kopa
Linkolnas latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija
Linkolnas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze Reliģiska organizācija
Linkolnas latviešu palīdzības biedrība Vietējās biedrības
Long Island latviešu mednieku klubs Klubs/Kopa
Los Gatos latviešu kopa Vietējās biedrības
Losandželosas latviešu koris Vietējās biedrības
Losandželosas latviešu teātris Klubs/Kopa
Lubrizol Foundation
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ