ABČDFGIJKLMOPRSTVZ
Paziņojums par decembra sanāksmi 1965.11.26
Paziņojums par oktobra sanāksmi 1965.09.28
Paziņojums par Vašingtonas Latviešu Biedrības gadskārtējo pilnsapulci 1970.02.19
Pilnsapulces paziņojums \'66 gadā. 1966.01.10
Plesnera referāta paziņojums 1966.03.04
Prof. J. Leļa apraksts par savu referātu 1965.04.01
Projekts "Latviešu skola Peterborogh "Sprītītis""
Publikācija "Darbību uzsāk latviešu fonds" laikrakstā "Laiks" 1970.gada 23. septembrī. 1970.09.23
Publikācija "Pirmais Kārļa Irbīša fonda stipendiāts" laikrakstā "Laiks" 2000.gada 1.oktobrī 2000.10.01
ABČDFGIJKLMOPRSTVZ