ABČDFGIJKLMOPRSTVZ
J. Leļa apraksts par savu referātu. 1965.04.01
Jānis A. Vazdiķis vēstule 4-28-62 1962.04.28
ABČDFGIJKLMOPRSTVZ