Kods: 88
Organizācijas: Amerikas latviešu apvienība

Grāmatiņš Jānis

Pavalsts:

------

E-pasts:

JGramatins@msn.com