Kods: 84

Amerikas latviešu apvienība Globālā Organizācija

Saīsināts noasukums:

ALA

Organizācijas attēls:

Mājas lapa:

www.alausa.org

Iela:

400 Hurley Avenue

Pilsēta:

Rockville

Pavalsts:

Maryland

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

20850-3121

Tālrunis:

301-340-1914

Fakss:

301-340-8732

Valdes locekļi:

Duhms Martins Priekšsēdis

Voldiņš Marcis Priekshsezha vietnieks un Biedru parzinis

Ronis Valdis Valdes sekretārs

Ģiga Visvaris Sporta nozare

Bļodnieks Arvīds Latviešu institūts

Krūmiņš Ēriks Sadarbība ar Latviju

Muižniece Liepiņa Sarma Kultūras nozare

Pavlovskis Valdis Informacijas nozare

Jansons Ināra Izglītības nozare

Grāmatiņš Jānis Kasieris

Kontaktpersona:

Eglītis Raitis biroja vadītājs

Eglīte Dace Biedru nozares lietvede, projektu asistente

Švalbe Solveiga Finanču lietvede

Juberte Anita projektu lietvede

Nākotnes mērķi:

Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV.

Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV.

Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.

Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.

Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas.

Sniegt humanitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā.

Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem.

Publikācijas:

Valdes priekšsēdes Daces Copeland ziņojums Amerikas latviešu apvienības 54. kongresa dalībniekiem 2005.05.13

ALAs 54. kongresa preses ziņojums 2005.05.14