Kods: 1519
Organizācijas: Lankasteras latviešu Biedrība

Reķe-Andersone Māra

Iela:

634 N.pine St.

Pilsēta:

Lancaster

Pavalsts:

Pennsylvania

Valsts:

USA

Pasta indekss:

17603

Telefona #s:

717 3945211

E-pasts:

mranders@comcast.net

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO