Kods: 100
Organizācijas: Amerikas latviešu apvienība

ALAs 54. kongresa preses ziņojums 2005.05.14

Dokumenta tips:

Biedru Norēķināšanās

Autors:

-

Autors:

Bļodnieks Arvīds

Dokumenta teksts:

Amerikas latviešu apvienības (ALA) 54. kongress notika no 13. līdz 14. maijam, Kalamazū pilsētā, Mičigānas pavalstī. ALA ar 5637 biedriem ir lielākā latviešu organizācija ārpus Latvijas. Kongresā piedalījās 86 delegāti ar 94 mandātiem, pārstāvot 47 ASV latviešu biedrības, draudzes un citas organizācijas, kā arī - atsevišķus biedrus, kas nav iesaistīti kādā ASV latviešu organizācijā. Kongresu kā goda viesis uzrunāja Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Riekstiņš. Kongresā kā ALA valdes loceklis piedalījās arī PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. Pēc 2,5 pavadītām dienām ar intensīvām pārrunām un debatēm, ALA kongress pieņēma virkni rezolūciju, kuŗas turpinās atbalstīt latviešu kultūras dzīvi ASV un bērnu latvisko izglītību. Šiem mērķiem kongress apstiprināja ALA valdes iesniegto 2005. g. budžetu 747,800 ASV dolāru apmērā. Amerikas latviešiem bija zināms, ka ASV kongresa apakšpalātā, Tautu vietnieku namā, 12. aprīlī bija iesniegts rezolūcijas projekts, kas aicina, lai Krievija, kā PSRS tiesiskā mantiniece, atzītu un nosodītu Baltijas valstu okupāciju. Ar prieku kongresa delegāti uzzināja, ka 12. maijā līdzīgs likumprojekts tika iesniegts arī ASV Senātā. Var cerēt, ka abas šīs rezolūcijas tiks pieņemtas kā ASV kongresa kopējs lēmums pirms vasaras beigām. Pie rezolūcijas projekta piestrādāja baltiešu lobijs - Apvienotā Amerikas baltiešu komiteja (AABK, angliski, Joint Baltic American National Committee) un citas organizācijas. ALA's pārstāvis AABK Jānis Bolšteins, kas piedalījās rezolūcijas teksta izstrādē, teica: "šī rezolūcija ir domāta, lai palīdzētu Krievijai izvērtēt savu vēsturi, un tā pārvarēt neuzticību starp Krieviju un Baltijas valstīm." ALA kongress izteica atzinību un pateicību līdzšinējai ALAs priekšsēdei Dacei Copeland, kas vairs nekandidēja uz šo amatu, un ievēlēja jaunu priekšsēdi - Mārtiņu Duhmu no Bostonas.

ALAs valdes amatu sadalījums 2005/2006

Priekšsēdis - Mārtiņš Duhms

Priekšsēža vietnieks - Dr. Juris Mežinskis

Ārējās inform. noz. vad. - Dr. Juris Mežinskis

Aprūpes nozares vad. - Dr. Juris Mežinskis

Kasieris - Jānis Grāmatiņš

Sekretārs - Valdis Ronis

Biedru nozares vad. - Marcis Voldiņš

Līdzekļu vākšanas vad. - Marcis Voldiņš

Iekšējās inform. noz.vad. - Vija Vīksne

Izglītības nozares vad. - Ināra Jansons

Kultūras nozares vad. - Sarma Muižniece-Liepiņa

SAL nozares referents - Ēriks Krūmiņš

Sporta nozares vad. - Visvaris Ģiga

********************

Revīzijas komisijas pr-dis Kārlis Ķirsis

Rev. kom locekļi 1. Valdis Kārklis

2. Viestarts Rutenbergs