ABCDGIKLMNPRSTV
Izgāja bulvārī Brīvība Grāmata
ABCDGIKLMNPRSTV