Kods: 982

Sv. Pāvila latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vairs nedarbojās

Pilsēta:

Čikāga

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

ASV