Kods: 524

Klīvlandes Apvienotā latv. ev. lut. draudze

Nosaukums angliski:

Latvian Ev. Lutheran Church of Cleveland

Iela:

1385 Andrews Ave.

Pilsēta:

Lakewood

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

USA

Pasta indekss:

44107

Kontaktpersona:

Edvīns Auzenbergs