Kods: 337

Indianapoles latviešu ev. lut. draudze Akadēmiskā Organizācija

Nosaukums angliski:

Latv.Luth. Church of Inianapolis

Iela:

3650 Guion Rd.

Pilsēta:

Indianapolis

Pavalsts:

Indiana

Valsts:

USA

Pasta indekss:

46222

Kontaktpersona:

Jānis Elberts