Kods: 1285

Strēlnieku galvenā pārstāvniecība Klubs/Kopa

Statūti:

Vēl darbojās 1958.g.; nav zināms, kurā pavalstī

Pavalsts:

------

Valsts:

ASV