Kods: 1026

Saules kalna (7.) gaidu vienība Jauniešu organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pilsēta:

Bostona

Pavalsts:

Massachusetts

Valsts:

ASV