Kods: 989
Organizācijas: Korporācija Dzintra, Čikāgas Kopa

Albertiņa Daina

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

ASV

E-pasts:

Dalbertins@aol.com

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO