Kods: 86

Mežinskis Juris

Pavalsts:

------

Foto:

E-pasts:

jmezinskis@cinci.rr.com

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO