Kods: 2432
Dokumenti: Latviešu Fonda sēdes protokols - piezīmes, Toronto
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka un Voldemāra Gulēna par fonda dibināšanu un statītiem
Latviešu Fonda reklāmas plāna apraksts
Latviešu Fonda biežāk uzdotie jautājumi
Latviešu Fonda bukleta uzmetums
Latvian Foundation letter to Charitable Trusts Division State of Michigan
Latvian Foundation letter to Edwin Bladen
Latviešu Fonda vēstule fonda dalībniekiem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule komisijas locekļiem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule L. Budulei no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Pēterim Ķepītim
Latviešu Fonda sarakste starp V.Muižnieku un L.Buduli
Latviešu Fonda vēstule Emīlam Dēliņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule V. Miezim no V.Muižnieka
Latviešu Fonda raksts Austrālijas Latvietim
Latviešu Fonda vēstule E.Voitekunam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule V.Eglītem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule G.Bračam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, Vindsorā
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 14, Kalamazū
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda vēstule no O. Celles
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka Mārai Bērztisai
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Marģeram Grīnam
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Dundura Kungam
Latviešu Fonda vēstule Valdim Bērziņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda protokols NNN, 1974.g. 15. septembrī
Latviešu Fonda izdevums Nedēļas Nogale Nākotnei
Latviešu Fonda vēstule revīzijas locekļiem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols, 1974.g. 15. septembrī
Latviešu Fonda vēstule padomes un revīzijas locekļiem
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts no 1972.g. 30. aprīļa līdz 25. septembrim
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka padomes un revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule komisijas locekļiem no V. Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka revīzijas locekļiem
Latviešu Fonda padomes un revīzijas komisijas locekļiem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstules Tālim Kronbergam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda sarakste ar Jūliju Lipiņu
Latviešu Fonda vēstule Valdim Bērziņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Valdim Bērziņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule valdei no V.Muižnieka
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule revīzijas komisijai no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule revīzijas komisijas locekļiem no V. Muižnieka
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 04, 1971.g., 25. augusts
Latviešu Fonda dalībnieki 1971.g., 15. jūlijs
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 03, 1971.g., 30. jūnijs
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 02, 1971.g., 19. janvārī
Latviešu Fonda locekļu saraksts
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Bukāna kungam
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Bukāna kungam
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda iesniegto projektu saraksts, 1977.gadam
Latviešu Fonda sarakste ar Gunāru Indāru
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V. Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda sarakste ar V.Muižnieku
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem Toronto
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem Toronto
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule P. Slavisnkim no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Astrīdai Jansonei
Latviešu Fonda fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Domanta kungam
Latviešu Fonda vēstule no Ērika Viksnes
Latviešu Fonda vēstule Johānam Jūdam
Latvian Foundation exemption application
Latviešu Fonda vēstule Maijas Peniķes
Latviešu Fonda vēstule no Voldemara Korsta
Latviešu Fonda vēstules padomei no V. Muižnieka
Latviešu Fonda maskātāju saraksts
Latviešu Fonda sarakste ar J. Vlaini
Latviešu Fonda sarakste ar Daugavas Vanagiem
Latviešu Fonda V.Muižnieka sarakste par ALA kongresu
Latviešu Fonda vēstules T. Kronbergam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Uldim Gravam
Latviešu Fonda vēstule Uldim Gravam
Latviešu Fonda vēstules no V.Muižnieka padomei
Latviešu Fonda vēstule M.Zandbergam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Jānim Peniķim no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule N. Kļaviņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule N. Kļaviņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Mintikam
Latviešu Fonda vēstule Mintikam
Latviešu Fonda vēstule Raimundam Čakam
Latviešu Fonda vēstule A.Ritmanim
Latviešu Fonda vēstule no A. Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule J. Rinkšam
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Jūlijam Lipiņam
Latviešu Fonda vēstule Viesturam Pavasarim
Latviešu Fonda vēstule Andrejam Ķīsim
Latviešu Fonda vēstule Ervīnam Caunem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Maksim Jansonam
Latviešu Fonda vēstule Andrejam Smiltāram
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim
Latviešu Fonda sarakste ar Fredi Z. Launagu
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem
Latviešu Fonda vēstule Ģ. Kauguram no V. Muižnieka
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda padomes struktūra, principi
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Andersonam.
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 02
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 02
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem
Latviešu Fonda vēstule Kārlim Zobam no V. Muižnieka
Latviešu Fonda avīžraksts par fonda dibināšanas iecerēm, laikrakstā "Austrālijas Latvietis"
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no Valda Muižnieka
Latvian Foundation Articles of Incorporation
Latviešu Fonda pagaidu valdei vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols

Muižnieks Valdis

Pavalsts:

------

Izglītība:

Valdis Muižnieks dzimis 1927. gada 1. decembrī Rugāju pagastā Aleksandra un Beatrises Muižnieku piecu bērnu ģimenē. 17 gadu vecumā iesaukts vācu armijas gaisa izpalīgos, pēc kaŗa beigām nonāk Fišbachas bēgļu nometnē un 1949. gadā kopā ar māti, brāļiem un māsu ieceļo ASV. Tur viņi strādā Misisipi pavalsts kokvilnas laukos, bet jau 1951. gadā Valdis Muižnieks pārceļas uz Čikāgu un sāk medicīnas studijas, specializējoties kairopraktikā. Ieguvis DCM grādu, viņš apmetas Kalamazū un sāk privātpraksi, aizejot pensijā tikai 2009. gada pavasarī.

Organizācijas & amati:

sk. sadaļu "Darbs"

Darbs:

Valdis Muižnieks bija viens no ALJAs dibinātājiem, vienu gadu arī priekšsēdis. Būdams dedzīgs latviešu jaunatnes izglītības atbalstītājs un veicinātājs, viņš nodibināja sešu nedēļu nogaļu 6x1 kursus dažādās ASV pavalstīs vēlāk bija latviešu studiju programmas Rietummičiganas univerersitātē iniciātors, kā arī Latviešu studiju centra Kalamazū dibinātājs un administrātors. Ar latviešu sabiedrības - individu un organizāciju - atbalstu tika uzcelta LSC ēka ar studentu kopmītni, plašāko ASV latviešu bibliotēku un mākslas krātuvi.

Valža Muižnieka ierosmē Rietummičiganas universitātē jau sākot ar 1966. gadu notika latviešu valodas kursi. No 1981. līdz 1992. gadam RMU Valodu un literatūras fakultātē bija pilna akadēmiskā gada latviešu valodas programma ar profesionāliem mācību spēkiem un akadēmiskām ieskaitēm. Uz studijām pulcējās studenti ne tikai no ASV, bet arī no Kanādas, Dienvidamerikas, Austrālijas un Latvijas. No 1966. gada latviešu valodu, literatūru un vēsturi mācījušies 1234 studenti.

1970. gadā Valdis Muižnieks bija Latviešu fonda dibināšanas iniciators un fonda priekšsēdis. Valdis Muižnieks bija konkordijas Valdemārija goda filistrs. Par darbību latviešu sabiedriskā, izglītības un politisjā laukā saņēmis Kultūras fonda Goda rakstu, ALJAs Zelta nozīmi, “Daugavas vanagu” centrālās valdes Atzinības rakstu, pulkveža Januma balvu, Rietummičiganas universitātes goda doktora grādu un Triju Zvaigžņu ordeni.

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO

Dzimšanas datums:

1927.12.01.

Dzimšanas vieta:

Rugāju pagasts, Latvija

Miršanas datums:

2009.07.10.

Miršanas vieta:

Kalamazū

Sieva/vīrs:

Lalita Muižniece

Bērni:

Sarma Muižniece - Liepiņa, Zintis Muižnieks

Māte:

Beatrise Muižniece

Tēvs:

Aleksandrs Muižnieks