Kods: 1512
Organizācijas: Kalamazū latviešu biedrība

Minka Imants

Pavalsts:

------

Telefona #s:

1 269 343 4716

E-pasts:

imminka@chartermi.net

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO