Kods: 993
Organizācijas: Latviešu ev. lut. Sv. Pētera draudze

Vārsbergs Prāv. Vilis

Iela:

40 North Tower Road, Apt. 6A

Pilsēta:

Oak Brook

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

60523-1114

Telefona #s:

630-652-0630

E-pasts:

vbvars@comcast.net

Organizācijas & amati:

Čikāgas Svētā Pētera draudzes Prāvests

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO