Kods: 990
Organizācijas: Korporācija Dzintra, Čikāgas Kopa

Cepurīte Gunta

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

ASV

E-pasts:

cepuritis@comcast.net

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO