Kods: 988
Organizācijas: Korporācija Dzintra, Čikāgas Kopa

Sprūde Inta

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

ASV

E-pasts:

idsprude@comcast.net

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO