Lāčkājs Benita

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

ASV

E-pasts:

lackajshbvd@aol.com

Organizācijas & amati:

Krišjāna Barona latviešu skolas pārzine

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO