Kods: 936

Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Pavalsts:

California

Valsts:

ASV