Kods: 934

Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība (ZKLB) Vietējās biedrības

Saīsināts noasukums:

ZK LB

Dibināšanas datums:

1951.02.11

Statūti:

Nodaļas:

Ziemeļkalifornijas Apskats

Dramatiskā Kopa

Ziemeļkalifornijas latviešu skola

Sakramento nodaļa

Latvijas atbalsta grupa

Epasts:

aldissimsons@aol.com

Iela:

5 Admiral dr., #416

Pilsēta:

Emeryville

Pavalsts:

California

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

94608

Tālrunis:

510 655 1419 (Aldis Simsons)

Valdes locekļi:

Simsons Aldis Valdes priekšsēdis

Biedri un amati:

Magone Biruta ZK LB žurnāla "Apskats" redaktore

Struktūra:

Biedrību vada valdes priekšsēdis, kuru pilnsapulce ievēl uz diviem gadiem. Kopš 1992. gada biedrības valdes priekšsēdis ir Aldis J. Simsons.

Biedrību vada biedrības valde. Valdes locekļu skaitu nosaka pilnsapulce. Valdes darbību pārskata biedrības padome (6 cilvēki), kuru ievēl pilnsapulce uz trim gadiem.

Biedrības paspārnē darbojās vai ir darbojošās sekojošas kopas/grupas:

1. Latviešu skola;

2. Koncertu apvienība;

3. Jaunatnes grupa;

4. Tautas deju grupa - "Ritenītis";

5. Biedrības drāmas kopa;

6. Biedrības žurnāls - "Apskats"; pirmizdevums 1959. gada septembrī;

7. Ziemeļkalifornijas Latviešu koris;

8. Biedrības Sakramento kopa;

9. Tautas frontes atbalsta grupa;

10. Šaha kopa.

Vēsture:

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība (ZK LB):

1. Biedrība ir reģistrēta pie federālās valdības kā laicīga bezpeļņas organizācija ar nosaukumu: Northern California Latvian Association;

2. Biedrībai nav logo, karoga, emblēmas vai devīzes;

3. Biedrības ienākumus veido: biedru maksas, ziedojumi un sarīkojumos gūtā peļņa;

4. Biedrībā biedru skaits svārstās ap 200 - no tiem 17 ir mūža un 15 zelta mūža biedri;

5. Biedru maksa - gada biedriem $30, pensionāriem un studentiem $20, mūža biedriem $200, zelta mūža biedriem $275.

Biedrība dibināta - 1951. gada 11. februāri Oklendā, Kalifornijā.

Biedrības dibināšanas sapulcē piedalījās 33 tautieši: J. Kalve, L. Kalve, E.E. Jēkabsons, A. Stabulis, J. Peipe, E. Leglers, M. Ozoliņ, M. Brenz, A. Sūmanis, L. Stabulis, K. Bērziņa, J. Zābaks, E. Dūcis, J. Peipe, J. Andersons, V. Gulbis, V. Krēsliņš, J. Ūle, V. Ozols, N. Ozols, L. Ozols, E. Elstiņš, A. Stabulis, E. Meiers, K. Brunovskis, L. Bērziņš, A. Ozola, B. Ozols, E. Ezers, L. Ezera, A. Elstiņa, M. Bergs, A. Sīmanis.

Pirmais biedrības nosaukums bija Latviešu Apvienība Oklendā. 1958. gadā mainīja biedrības nosaukumu - tā kļuva par Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrību.

Biedrības priekšnieki: Leonards Bērziņš (1951); Roberts Balodis (1952, 1953, 1960); Pēteris Jurgens (1954, 1956-1957); Valdis Gulbis (1955); Jānis Skujiņš (1958); Voldemārs Šteins (1959); Andrejs Eglīte (1961-1964); Pēteris Slavinskis (1965., 1972-1975); Alfs Keire (1966-1967); Roberts Skrabe (1968-1971); Guna Simone (1976); Ojārs Celle (1976-1984); Emīls Elstiņš (1985-1991); Aldis Simsons no 1992. gada līdz šim brīdim.

Nākotnes mērķi:

Biedrības galvenais mērķis bija un vēl arvien ir uzturēt latviešu kopienu, kultūru un valodu:

1) atbalstot vietējo latviešu sestdienas skolu, latviešu vasaras skolas un bērnu nometnes;

2) organizējot vietējā teātra izrādes, koncertus, literārās pēcpusdienas, viesizrādes un citus kultūras pasākumus;

3) rīkojot vietējo latviešu un viesu lekcijas par Latvijas vēsturi un aktualitātēm; Latvijas valsts dibināšanas dienas atceres svinības; sabiedriskus pasākumus - Mārtiņdienas balles, Jaungada sagaidīšanas balles, tautas deju uzvedumus, kultūras pēcpusdienas, šaha turnīrus, utt.

Biedrības sekundārais mērķis bija Latvijas valsts un tautas brīvības atgūšana.

Šai nolūkā biedrība aktīvi kontaktējās ar vietējiem un valsts mēroga politiķiem. Rīkoja un piedalījās demonstrācijās pret padomju okupāciju.

Kopā ar lietuviešiem un igauņiem organizēja Baltiešu vakarus, lai uzturētu kontaktus un veicinātu sadarbību politiskajā laukā.

Rīkoja Baltiešu dienas ar lekcijām par Baltijas valstīm, tautas deju uzvedumiem, baltiešu mākslas un rokdarbu izstādēm, etniskiem ēdieniem, utt.

Šie pasākumi pievērsa vietējās sabiedrības un politiķu uzmanību Baltijas tautu un valstu likteņiem.

Biedrība plāno turpināt rīkot līdzšinējos pasākumus, kā arī labprāt paplašinās un papildinās savu programmu.

Biedrība turpinās iesaistīt jaunos imigrantus biedrības darbā un pasākumos.

Sarīkojumi un aktivitātes:

Mūsdienu aktivitātes:1.Teātru izrādes - vietējo teātru un teātru no Latvijas;2.Koncerti - ar vietējiem māksliniekiem, māksliniekiem no citām pilsētām, pavalstīm un valstīm, ieskaitot Latviju;3.Lekcijas - ar vietējiem lektoriem un vieslektoriem;4.Mākslas izstādes un citi kultūras un sabiedriski pasākumi;5.Stipendijas bērniem latviešu vasaras skolu un nometņu apmeklēšanai;6.Piedalīšanās ALA kongresos un finansiāls atbalsts tās darbam;7.Kopā ar citām vietējām organizācijām piedalīšanās un atbalsts Rietumkrasta dziesmu svētku rīkošanā Sanfrancisko;8.Žurnālu "Apskats" izdošana;10. Vietējās latviešu telefonu grāmatas izdošana (1. izdevums 1967. gadā).