Kods: 923

Rietumkrasta latviešu Izglītības Centrs Vietējās biedrības

Nosaukums angliski:

West Coast Latvian Education Center

Statūti., norāde:

www.kursa.org

Mājas lapa:

www.kursa.org

Iela:

3381 W Dayton-Airport Road, PO Box 2378

Pilsēta:

Shelton

Pavalsts:

Washington

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

98584

Tālrunis:

360-427-9869

Valdes locekļi:

Graudiņš Edgars

Rekēvics Elizabēte

Šulcs Jānis

Andrejevs Markus

Luters Ints

Janševics Miervaldis

Graudiņš Ivars

Graudiņa Marisa

Faltens Daira

Galiņš Māris

Nākotnes mērķi:

KURSA

Rietumu krasta latviešu izglītības centrs

Latviešu kultūra un tradīcijas ir ciešā sakarā ar dabu un tās gada laikiem. Latviešu dainās, dejās un dziesmās daba ieņem redzamu vietu un, līdz ar to, arī latviešu kultūras izpausmē. Visi lielie latviešu svētki, kā Jāņi, Mārtiņi, Meteņi, Ķekatas, Jurģi saistīti ar gada laikiem, un ar dzīvi laukos. Šie svētki tad arī visspilgtāk tika svinēti laukos un galvenokārt brīvā dabā. Kursā, Rietumu krasta latviešu izglītības centrā, mēs varam baudīt mūsu laukus, mūsu brīvo dabu.

Kursa ir vienīgā vieta Amerikas rietumos, kur mēs kā latvieši varam pulcēties un baudīt dabas skaistumu un klusumu ar apziņu, ka tā pieder mums. Kursa, Rietumu krasta latviešu izglītibas centrs, mums arī dod iespēju veicināt darbu, kas saista latviešu kultūru, latviešu valodu, latviešu mūziku ar dabu un tās skaistumu. Šo paveicam gan vienkārši pavadot tur dažas stundas, vai dienas kopā ar draugiem, gan formāli piedaloties bērnu vasaras nometnē “Mežotne”, vai arī vasaras vidusskolā “Kursa." Brauciet baudīt jūsu Kursu, Rietumu krasta latviešu izglītības centru.

KURSA

West Coast Latvian Education Center

Our cultural and spiritual identity as Latvians is nourished through a strong connection to nature and natural cycles. Nature is at the heart of our stories, Dainas, dances and songs. We give nature a voice through our culture. Natural cycles are the basis for our celebrations Jani, Kekatas, Martini, Meteni —all celebrations of the changes in seasons. Summers in Latvia find the cities almost deserted, as everyone is out in the countryside. Kursa is our countryside.

Kursa, West Coast Latvian Education Center, is the only place west of the Mississippi where Latvians can come together in a beautiful natural setting that they can call their own. Kursa is our opportunity to foster this connection between nature and our culture -- whether informally with one or two friends for a weekend, or formally within the structures of a summer camp (Mezotne) or summer school (Kursa vasaras vidusskola.)