Kods: 914
Organizācijas: Rietumkrasta vasaras vidusskola Kursa

Cilne Māc. Daira

Pavalsts:

------

Valsts:

ASV

Organizācijas & amati:

Rietumkrasta Vasaras Vidusskolas "Kursa" Padomes locekle

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO