Kods: 910

Rietumkrasta vasaras vidusskola Kursa Skola

Dibināšanas datums:

1974.

Statūti:

Kursas vasaras vidusskolu dibināja 1974. gadā, lai mācītu latviešu valodu un kultūru.

Iela:

3381 W Dayton-Airport Road, PO Box 2378

Pilsēta:

Shelton

Pavalsts:

Washington

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

98584

Tālrunis:

360-427-9869

Valdes locekļi:

Zommere Māra

Zommere Biruta

Rūse Tamāra

Graudiņš Ivars

Graudiņa Inese

Dāvidsone Sarma

Cilne Māc. Daira

Biedri un amati:

Graudiņš Edgars

Graudiņa Marisa

Kontaktpersona:

Marisa Graudiņa: sekretāre@kursa.org

Nākotnes mērķi:

Kursas skolas diena sākas ar gramatikas, vēstures, tautas deju un dziedāšanas stundām. Pēc pusdienām ir mācību stunda un nodarbības un vēlāk pēc vakariņām spēles un nodarbības.

Lielākā dala audzēkņu ir vidusskolas vecumā (14 – 18 g.v.). Nometnē jaunieši mācās patstāvību, atbildību un sadarbību, un iegūst zināšanas un spējas, kuras noder gan latviskā vidē, gan arī vispārejā sabiedrībā. Kursas vidusskola ilgst parasti tikai sešas nedēlas, bet Kursā iegutās draudzības bieži turpinas visu mužu.

Sarīkojumi un aktivitātes:

Draudzīgais Aicinājums