Kods: 908

Rietumkrasta Dziesmu Svētku Padome Dziesmu Svētki

Pavalsts:

California

Valsts:

ASV