Latviešu kultūras biedrība - TILTS Akadēmiskā Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Cultural Association TILTS

Dibināšanas datums:

1969

Mājas lapa:

www.tilts.org

Iela:

2 Merry Hill Road

Pilsēta:

Poughkeepsie

Pavalsts:

New York

Valsts:

USA

Pasta indekss:

12603-3214

Tālrunis:

845 462-3708

Biedri un amati:

Dajevskis Pēteris Priekšsēža vietnieks, muzeji

Bērziņa Laima Rita Priek­ssēža vietniece, prese

Aperāns Gundars Priekšsēža vietnieks, advokāts

Aperāne Dace Priek­šsēža vietniece, mūzika

Upelniece Katis Lauma Vecākā priek­šsēža vietniece

Padegs Andris Vecākais priekšsēža vietnieks/sekretārs

Zeidenbergs Ģirts Priekšsēdis

Dzelzgalvis Ints ALA koordinacija

Kontaktpersona:

Dzelzgalvis Ints ALA\'s koordinators

Kontaktpersona:

Visu biedru sanaksme notiek vienreiz gada un ta pedejos gados ir organizeta Mount Kisco, NY apkartne. Valde sanak vienreiz menesi. Lielako dalu sazinashanas un sadarbiba notiek pa e-pastu. Tiek izmantots ari Skype telefons kur konferences sarunu veida var izlemt steidzoshas lietas.

Andris Padegs

Sanāksmes:

Visu biedru sanaksme notiek vienreiz gada un ta pedejos gados ir organizeta Mount Kisco, NY apkartne.

Valde sanak vienreiz menesi. Lielako dalu sazinashanas un sadarbiba notiek pa e-pastu. Tiek izmantots ari Skype telefons kur konferences sarunu veida var izlemt steidzoshas lietas.

Nākotnes mērķi:

Veicinat Latvijas un Arzemju Latvieshu sadarbibu kulturalas un izglitibas sferas.

Publikācijas:

TILTA valdes sēdes protokols 2005.07.14

TILTA valdes sēdes protokols 2005.03.05

TILTA valdes sēdes Darba kārtība 2005.10.08

TILTS Informācija 2006. gada janvārī 2006.01.01