Kods: 715
Organizācijas: Vašingtonas (DC) latviešu biedrība

Paziņojums par oktobra sanāksmi 1965.09.28

Autors:

Anita Tēraude

Dokumenta kategorija:

Ziņojums

Dokumenta digitālā versija:

Sanaksmes_zinojums_Sep_65.JPGdownload icon