Kods: 667
Organizācijas: Studentu korporācija Lettonia

Berzins Ivars

Iela:

555 Madison Ave.

Pilsēta:

Brentwood

Pavalsts:

New York

Valsts:

USA

Pasta indekss:

11717

Telefona #s:

631 273-2127

Darba telefona #s:

631 661-3540

Fakss:

631 661-2722

E-pasts:

ivars@berzins.com

Organizācijas & amati:

Korporācija Lettonia

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO