Kods: 590

Latviešu daiļamatniecības biedrība

Nosaukums angliski:

Latvian Folk Art Association

Iela:

343 Telford Ave.

Pilsēta:

Dayton

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

USA

Pasta indekss:

45419-3224

Kontaktpersona:

Vurstnere Vija