Kods: 542

Milvoku latviešu katoļu draudze Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

Milwaukee Latvian Catholic Community

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Wisconsin

Valsts:

ASV