Kods: 528

Oregonas latviešu biedrība Vietējās biedrības

Nosaukums angliski:

Oregon Latvian Society

Iela:

10040 SW grabhorn Rd.

Pilsēta:

Beavertown

Pavalsts:

Oregon