Kods: 527

Oregonas latviešu ev. lut. Draudze Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

Oregon Latvian Ev. Luth Congregation

Iela:

5500 SW Dosh Rd.

Pilsēta:

Portland

Pavalsts:

Oregon

Valsts:

USA

Pasta indekss:

97201