Kods: 519

Deitonas latviešu ev. lut. draudze

Nosaukums angliski:

Latvian Ev. Lutheran Church of Dayton

Iela:

239 Wayne Ave.

Pilsēta:

Dayton

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

USA

Pasta indekss:

45402

Kontaktpersona:

Valdis Lapsinš