Kods: 482

Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. draudze Reliģiskas organizācijas

Nosaukums angliski:

Latvian Lutheran Church of New Brunswick

Iela:

12 Gates Ave.

Pilsēta:

East Brunswick

Pavalsts:

New Jersey

Valsts:

USA

Pasta indekss:

08816

Kontaktpersona:

Kristapsons Maris