Kods: 433

Grand Rapidu Latviešu Lutererāņu Baznīca Reliģiskas organizācijas

Nosaukums angliski:

Latvian Lutheran Church of Grand Rapids

Iela:

1780 Knap NE

Pilsēta:

Grand Rapids

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

USA

Pasta indekss:

46222