Kods: 409

Sv. Pētera latv. ev. luterāņu baznīca Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

St. Peter's Latv. Ev. Luth. Church

Iela:

450 Forest Preserve Drive/PO Box 485

Pilsēta:

Wood Dale

Pavalsts:

Illinois

Valsts:

USA

Pasta indekss:

60191-1983