Kods: 400

San Diego latviešu ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Lutheran Church of San Diego

Dibināšanas datums:

1963.01.12

Iela:

2460 Island Ave.

Pilsēta:

San Diego

Pavalsts:

California

Valsts:

USA

Pasta indekss:

92102