Kods: 3940

Mūzikas mozaīka Grāmata

Apraksts:

Klīvlandes Latviešu koncertapvienības piecdesmit gadu darbība, 1955-2005.

Attēls: