Kods: 374

Pruzinskis Janis

Iela:

1357 Bernal Ave

Pilsēta:

Burlingame

Pavalsts:

California

Valsts:

USA

Pasta indekss:

94010

Organizācijas & amati:

Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagi

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO