Kods: 352

KoloradoSpringsas latviešu biedrība Vietējās biedrības

Nosaukums angliski:

Latvian Association of Colorado Springs

Saīsināts noasukums:

LACS(en)

Dibināšanas datums:

1950.05.14

Iela:

3225 Commodore Drive

Pilsēta:

Colorado Springs

Pavalsts:

Colorado

Valsts:

USA

Pasta indekss:

80920

Biedri un amati:

Vermelis Eriks Priekšnieks

Kontaktpersona:

Iverts Jānis

Struktūra:

Kolorādospringsas Latviešu biedrības priekšnieks ir Ēriks Vermelis. Biedrībā patlaban ir tikai 8 biedri, biedrība nav aktīva, vienīgā sanākšanas reize ir svētku sarīkojumi.

Vēsture:

Biedrības dibināšana un pirmā sanāksme notika 1950. gada 14. maijā. Tajā piedalījās 22 latvieši. Nākamajā pilnsapulcē, kas notika 1950. gada 18. jūnijā piedalījās 32 tautieši. Par biedrības priekšnieku ievēlēja Vili Žīguru, valdes locekļi bija Elena Brūdere, Nikolajs Rasiņš, Ādolfs Valdemārs, Vilis Zēbauers. Biedrības logo bija zīmējis mākslinieks grafiķis Ansis Bērziņš, bet tas līdz mūsdienām biedrības arhīvā nav saglabājies.

1951. gada 18. martā nodibināja latviešu skolu. Sestdienās sanāca kopā apmēram 30 bērni un viņus mācīja skolotāji, kas bija ieguvuši izglītību Latvijā. Darbojās arī deju grupa, kas piedalījās dažādos latviešu sarīkojumos, uzstājās arī televīzijā. Šie jaunie latvieši ar uzviju iepriecināja arī amerikāņu publiku. Tika nodibināts koris, kuru vadīja komponists Valdemārs Ozoliņš. Kora izpildījumā svētkos skaisti skanēja latviešu melodijas. Biedrībai nebūtu iespējams dzīvot bez teātra uzvedumiem. Annas Jaunumas vadībā tika uzvestas vairākas lugas - R. Blaumaņa "No saldenās pudeles" un "Skroderdienas Silmačos". Pie Latviešu biedrības nodibināja Bēru fondu, kur varēja iestāties, kas to vēlējās, piederīgo un pašu iespējamo apbedīšanas izdevumu segšanai, iemaksājot zināmu summu katru mēnesi. Trīspadsmit gadus tika atskaņoti latviešu radio raidījumi, spēlējot latviešu komponistu mūziku un stāstot par Latviju un latviešu tradīcijām. Raidījumus vadīja Ādolfs Eglītis, Velta Delle-Grāvīte, Vēsma Žīgure un Jānis Iverts. Pēdējais raidījums notika 1991. gadā, kad Latvija bija atkal brīva.

1968. gada 18. novembra Latvijas gadadienas 50 gadu sarīkojumā biedrības priekšnieks Ādolfs Eglītis uzaicināja visus atbalstīt ar ziedojumiem pieminekļa izveidi nebrīvē cietušām tautām, kas atradušas jaunas mājas svešumā. Piemineklis būtu kā dāvana Kolorādospringsas pilsētai. Pēc garām debatēm, daudzām sēdēm un ar pilsētas domes atbalstu radās Brīvības strūklaka - piemineklis kokles atveidā, granītā cirsts pēc grafiķa Anša Bērziņa meta. Ziedotāji bija no visām pasaules malām. 1970. gada novembrī piemineklis "Kokle" tika iesvētīts, uzrunu teica Latvijas sūtniecības vadītājs Amerikā Anatols Dinbergs. Arī šodien pie šī pieminekļa tiek nolikti ziedi gan 14. jūnijā, gan 18. novembrī un skuju vainags ar trim zvaigznēm Ziemassvētkos.

Nākotnes mērķi:

Nākotnes plānu biedrībai nav, tiek vienmēr atzīmēts 14. jūnijs, aizvesto piemiņas diena, 11. novembris, kad atceramies Lāčplēša ordeņa saņēmējus, kas atdusas mūsu kapsētā, un svinēts 18. novembris - Latvijas proklamēšanas diena.