Kods: 2432

Muižnieks Valdis

State:

------

Education:

Valdis Muižnieks dzimis 1927. gada 1. decembrī Rugāju pagastā Aleksandra un Beatrises Muižnieku piecu bērnu ģimenē. 17 gadu vecumā iesaukts vācu armijas gaisa izpalīgos, pēc kaŗa beigām nonāk Fišbachas bēgļu nometnē un 1949. gadā kopā ar māti, brāļiem un māsu ieceļo ASV. Tur viņi strādā Misisipi pavalsts kokvilnas laukos, bet jau 1951. gadā Valdis Muižnieks pārceļas uz Čikāgu un sāk medicīnas studijas, specializējoties kairopraktikā. Ieguvis DCM grādu, viņš apmetas Kalamazū un sāk privātpraksi, aizejot pensijā tikai 2009. gada pavasarī.

Organization & position:

sk. sadaļu "Darbs"

Work:

Valdis Muižnieks bija viens no ALJAs dibinātājiem, vienu gadu arī priekšsēdis. Būdams dedzīgs latviešu jaunatnes izglītības atbalstītājs un veicinātājs, viņš nodibināja sešu nedēļu nogaļu 6x1 kursus dažādās ASV pavalstīs vēlāk bija latviešu studiju programmas Rietummičiganas univerersitātē iniciātors, kā arī Latviešu studiju centra Kalamazū dibinātājs un administrātors. Ar latviešu sabiedrības - individu un organizāciju - atbalstu tika uzcelta LSC ēka ar studentu kopmītni, plašāko ASV latviešu bibliotēku un mākslas krātuvi.

Valža Muižnieka ierosmē Rietummičiganas universitātē jau sākot ar 1966. gadu notika latviešu valodas kursi. No 1981. līdz 1992. gadam RMU Valodu un literatūras fakultātē bija pilna akadēmiskā gada latviešu valodas programma ar profesionāliem mācību spēkiem un akadēmiskām ieskaitēm. Uz studijām pulcējās studenti ne tikai no ASV, bet arī no Kanādas, Dienvidamerikas, Austrālijas un Latvijas. No 1966. gada latviešu valodu, literatūru un vēsturi mācījušies 1234 studenti.

1970. gadā Valdis Muižnieks bija Latviešu fonda dibināšanas iniciators un fonda priekšsēdis. Valdis Muižnieks bija konkordijas Valdemārija goda filistrs. Par darbību latviešu sabiedriskā, izglītības un politisjā laukā saņēmis Kultūras fonda Goda rakstu, ALJAs Zelta nozīmi, “Daugavas vanagu” centrālās valdes Atzinības rakstu, pulkveža Januma balvu, Rietummičiganas universitātes goda doktora grādu un Triju Zvaigžņu ordeni.

Vai ir Mutvārdu Vēstures intervēts:

NO

Birght date:

1927.12.01.

Birght place:

Rugāju pagasts, Latvija

Dead date:

2009.07.10.

Dead place:

Kalamazū

Wife/hasband:

Lalita Muižniece

Child:

Sarma Muižniece - Liepiņa, Zintis Muižnieks

Mother:

Beatrise Muižniece

Father:

Aleksandrs Muižnieks