Kods: 221
Dokumenti: Latviešu Fonda padomes 2011. gada telekonferenču kopsavilkumi
Latviešu Fonda Kārļa Irbīša stipendijas noteikumi
Latviešu Fonda Kārļa Irbīša piemiņas stipendijas pieteikums
Latviešu Fonda 2009.gada brošūra
Latviešu Fonda vēstule A. Zeltiņam, 2001.g.
Latviešu Fondam vēstule no Nebraskas Universitātes
Latviešu Fondam rekomendācijas vēstule
Latviešu Fondam pieteikums Kārļa Irbiša stipendijai
Latviešu Fondam Vītolu fonda atskaite par 2007.gada mērķziedojumu
Latviešu Fonda vēstule O. Rozentālam
Latviešu Fondam O. Rozentāla vēstule
Publikācija "Pirmais Kārļa Irbīša fonda stipendiāts" laikrakstā "Laiks" 2000.gada 1.oktobrī
Latviešu Fonda Kārļa Irbīša piemiņas stipendija
Latviešu Fonda filiāles "Latviešu Fonda Latvijas nodaļa" reģistrācijas apliecība S 5779
Latviešu Fonda filiāles "Latviešu Fonda Latvijas nodaļa" statūti
Latviešu Fonda lēmums par biedru pilvarošanu reģistrēt filiāli Latvijā
Latviešu Fonda lēmums par savas filiāles - sabiedriskas organizācijas reģistrēšanu Latvijā
Latviešu Fonda noteikumi piemiņas fondiem
Latviešu Fonda padomes 2007.gada aprīļa sēdes darba kārtība
Latviešu Fonda padomes 2011.gada aprīļa sēdes darba kārtība
Latviešu Fonda padomes telekonferenču 2010.gadā kopsavilkumi
Latviešu Fonda pieprasījuma veidlapa Kārļa Irbīša stipendiātiem
Latviešu Fonda pilnsapulces 2010.gada 26.septembrī Garezerā protokols
Latviešu Fonda stipendiju aptaujas lapa
Latviešu Fonda tīmekļa informācija par Kārļa Irbīša stipendiju
Latviešu Fonda ziedojuma līgums ar Vītolu fondu par K.Irbīša stipendiju nr. 07-06/09, 2009.gads.
Latviešu Fonda ziedojuma līgums ar Vītolu fondu par K.Irbīša stipendiju nr. 09-07/08, 2008.gads.
Latviešu Fonda ziedojuma līgums ar Vītolu fondu par K.Irbīša stipendiju nr. 09-07/08, 2008.gads.
Latviešu Fonda ziedojuma līgums ar Vītolu fondu par K.Irbīša stipendiju nr.01-08/10, 2010.gads.
Latviešu Fondam Vītolu Fonda atskaite par K. Irbīša piemiņas stipendiju
Latviešu Fondam Vītolu Fonda atskaite par K.Irbīša piemiņas stipendiju
Lēmums par sabiedriskās organizācijas "Latviešu Fonda Latvijas nodaļa" reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā
Publikācija "Darbību uzsāk latviešu fonds" laikrakstā "Laiks" 1970.gada 23. septembrī.
Latviešu Fonda biedru pilnsapulces protokols, 1971.g. 26. septembrī
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts, 1973.g. 31. janvārī
Latviešu Fondam vēstule no Valda Muižnieka 1973.g.,8. decembrī.
Latviešu Fonda piezīmes par infomatīvajiem vāciņiem, 1973.g. 17. aprīlī
Latviešu Fondam vēstule no U.Gravas par balsošanas sistēmu, 1973.g., 8.jūnijā.
Latviešu Fonda padomes sēdes tentatīvā darba sekas, 1973.g. 24. martā, Toronto
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola kopsavilkums, 1973.g. 26. septembrī
Latviešu Fonda padomes sēde Kalamazū, 1972.g. 29.un 30. aprīlī
Latviešu Fonda aploksne: pirmie divdesmit mēneši
Latviešu Fonda dalībnieku papildinājumi no 1972.g. 30.aprīļa līdz 25. septembrim
Latviešu Fonda dalībnieku papildinājumi no 1972.g. 30.aprīļa līdz 25. septembrim
Latviešu Fonda dalībnieku stāvoklis 1971.g. 12. oktobrī
Latviešu Fonda dalībnieku stāvoklis 1971.g. 12. oktobrī
Latviešu Fonda ieguldījumu pārskats, 1972.g. 31. oktobri
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola kopsavilkums, 1972.g. 14. oktobrī.
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.g., 30. aprīlī
Latviešu Fondam biļetens no Dienvidkalifornijas biedrības, 1972.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.05, 1971.g. 20.decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 01, 1970.g. 11. novembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 06, 1972.g. 25. februārī
Latviešu Fonda aploksne: pirmie 33 mēnešiem, 1970.g. - 1973.g. jūlijam
Latviešu Fondam vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1975.g. 31. oktobrī
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1975.g. 30. aprīlī
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, 1975.g.8. novembrī
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola kopsavilkums, 1975.g., 2. septembrī
Latviešu Fonda buklets, 1975.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.26, 1979.g. oktobrī
Latviešu Fondam vēstule no Valda Muižnieka 1975.g., 30. oktobrī
Latviešu Fonda dalībnieku pieteikuma lapa
Latviešu Fondam vēstule no Valda Muižnieka, 1975.g., 29. janvārī
Latviešu Fondam vēstule no Ojāra Celles, idejas un priekšlikumi piešķīrumu izlietošanai
Latviešu Fonda finansētā projekta "Jaunatnes problēmas" saturs
Latviešu Fonda finansētā projekta "Jaunatnes problēmas" saturs
Latviešu Fonda projekta pieteikuma lapa par projektu Andreja Jurjāna Mūzikas materiāls
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka, 1975.g., 25. maijā
Latviešu Fondam vēstule no Richard M. Hughey
Latviešu Fondam vēstule no Ojāra Celles, 1975.g. 8.decembrī
Latviešu Fonda informācija un norādījumi par projektu iesniedzējiem
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.18, 1975.g. 29.decembrī
Latviešu Fondam vēstule no kasiera Jāņa Kukaiņa, 1975.g.
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, 1975.g. 5. oktobrī
Latviešu Fonda piezīmes par ieguldījumiem
Latviešu Fondam vēstule no G.Kaugara, 1975.g. 10. novembrī
Latviešu Fondam sertifikārts par Garezera teritoriju, 1974.g. 4. novembrī
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts, 1974.g. 30.novembris
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1974.g. 31.janvārī
Latviešu Fonda budžeta piešķīrums 1974.g.
Latviešu Fonda dalībnieku pieteikuma veidlapa, 1975.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.15, 1974.g. 22.augustā
Latviešu Fonda ziņa padomes locekļiem
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.16, 1975.g. 28.janvārī
Latviešu Fonda finanšu komisijai vēstule no Valda Muižnieka, 1976.g. 2. oktobrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.19, 1976.g. 17.martā
Latviešu Fonda kvīts Nr.4 no Visvalža Krūmiņa
Latviešu Fonda piešķīrumi 1972.g.
Latviešu Fondam vēstule no Jāņa Peniķa par finansēm, 1976.g.3.novembrī
Latviešu Fonda aicinājums, 1979.g. 27.februārī, Bruklinā
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.25, 1979.g. martā
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, 1979.g. decembrī
Latviešu Fonda piešķīrumi, 1972.g. - 1980.g.
Latviešu Fonda paskaidrojumi par maksājumu pārskatu
Latviešu Fonda projektu pieteikumu anketa, tukša, 1978.g.
Latviešu Fonda informācija un norādījumi projektu pieteicējiem, 1976.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.21, 1977.g. 5. februārī
Latviešu Fonda informācija par revīzijas komisijas vēlēšanām un kandidātiem
Latviešu Fondam vēstule no Jura Peniķa, 1977.g. 26.janvārī
Latviešu Fondam vēstule no Jura Petriceka, 1978.g. 6.martā
Latviešu Fondam vēstule no V. Muižnieka
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, 1976.g. 21. februārī
Latviešu Fondam vēstule no V. Muižnieka, 1976.g., 30. augusts
Latviešu Fondam vēstule no G. Kaugara, 1976.g., 18.maijā
Latviešu Fondam vēstule no V. Muižnieka, 1972.g., 30. novembrī, Kalamazū
Latviešu Fondam vēstule no G.Kaugara, 1976.g., 22. janvārī
Latviešu Fonda finanšu komisijas sēdes protokols, Toronto, 1976.g. 5. jūnijs
Latviešu Fonda nolikums, By-Laws of Latvian Foundation, 1970.g.
Latviešu Fonda nolikums, By-Laws of Latvian Foundation, 1970.g.
Latviešu Fonda vēstule Jānim un Gundegai Peniķiem no V. Muižnieka, 1970.g.
Latviešu Fondam vēstule no Ulda Bluķa, ieteikumi, 1982.g., 4. oktobrī
Latviešu Fonda padomes locekļiem vēstule no A.Padega, 1982.g. 28. jūlijā
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.34., 1982.g. jūlijā
Latviešu Fondam vēstule no A. Padega par noteikumiem un grāmatvedību
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.33, 1982.g. martā
Latviešu Fonda padomei vēstule no Ulda Bluķa, 1982.g. jūlijā
Latviešu Fonda padomei vēstule no Ulda Bluķa, 1982.g. jūlijā
Latviešu Fondam vēstule no Andra Padega, 1982.g. 2. oktobrī
Latviešu Fondam vēstule no Andra Padega, 1982.g. 2. oktobrī
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1982.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.35, 1982.g. decembrī
Latviešu Fonda vēstule Jurim Petričekam no A. Padega, 1982.g. 4. oktobrī
Latviešu Fondam vēstule no A. Padega, 1982.g. 10. martā
Latviešu Fondam vēstule no A. Padega, 1982.g. 7. oktobrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.27, 1980.g. martā
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, 1980.g. 2. martā
Latviešu Fonda balsošanas materiāli, 1980.g.
Latviešu Fonda gada sapulcei ziņojums, 1980.g. 23.septembrī
Latviešu Fondam vēstule no A. Padega, 1980.g. 19.decembrī
Latviešu Fonda programma "Nedēļas nogale nākotnei 1980.g.", pilnsapulce, referāti
Latviešu Fondam vēstule no V.Gulēna, 1980.g. 14. februārī
Latviešu Fonda revīzijas komisijas sēde, 1981.g. 21. augustā, Garezerā
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.32, 1981.g. novembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.30, 1981.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.30, 1981.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.30, 1981.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.30, 1981.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts, 2009.g. decembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.60, 1996.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.60, 1996.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.61, 1996.g. septemrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.61, 1996.g. septemrī
Latviešu Fonda balsošanas rezultāti, 1996.g.
Latviešu Fonda projektu izmaksas (1972-1996)
Latviešu Fonda projektu izmaksas (1972-1996)
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1994.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.57, 1994.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.56, 1994.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.56, 1994.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.59, 1995.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.59, 1995.g.
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1995.g.
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1992.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.52, 1992.g.
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 50, 1991.g. februārī
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 50, 1991.g. februārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.51, 1991.g. augustā
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1990
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1990
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.49, 1990.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.48, 1990.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.48, 1990.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.36, 1983.g.
Latviešu Fonda izdevums "Dosim, dzīvosim", 1985.g.
Latviešu Fonda īss apraksts par pieteiktiem projektiem, 1973.g.
Latviešu Fonda naudas ieņēmumu un izmaksu pārskats 1973.g. 30. aprīlī.
Latviešu Fonda projektu pārskats, 1972.g.
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola kopsavilkums
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola kopsavilkums, 1972.g. 22.janvārī
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola kopsavilkums, 1973.g. augusts
Latviešu Fonda padomes sēdei tentatīvā darba sekas, 1973.g. 16.jūnijā, Garezerā.
Latviešu Fonda pateicības raksts, 1973. 25. janvārī
Latviešu Fonda piezīmes par informatīvajiem vāciņiem, 1973.g., 20. jūnijā
Latviešu Fonda sludinājums Dziesmu svētku vadonī Klīvlendē 1973.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.39, 1985.g. 15. aprīlī
Latviešu Fonda balsošanas materiāli, 1985.g.
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1986.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.40, 1986.g.
Latviešu Fondam vēstule no Lalitas Muižnieces, 1987.g.
Latviešu Fonda infomācija jaunajiem dalībniekiem, 1987.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.43, 1987.g. 27. septembrī
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1987.g.
Latviešu Fondam vēstule no Jura Petričeka, 1987.g. 4. novembrī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.42, 1987.g. februārī
Latviešu Fonda vēstule - aicinājums, 1988.g., 23. janvārī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.45, 1988.g. oktobris
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1988.g.
Latviešu Fondam vēstule no Jāņa Grāmatiņa, 1989.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.47, 1989.g.
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1989.g.
Latvijas Fonda apkārtraksts Nr.46, 1989.g. aprīlī
Latvijas Fonda apkārtraksts Nr.46, 1989.g. aprīlī
Latvijas Fonda apkārtraksts Nr.46, 1989.g. aprīlī
Latviešu Fonda ieguldījumu lēmumu reģistrs, 1975.g.
Latviešu Fondam vēstule no Birutas Abulas, projektu apraksts, pielikums apkārtrakstam nr 51, 1991
Latviešu Fondam vēstule no Ģ. Zeidenberga par jaunu dalībnieku iesaistīšanu LF
Latviešu Fondam vēstule no Ojāra Celles
Latviešu fondam anketa - Initial Charitable Trust, Questionnairy
Latviešu fondam - articles of incorporation, 1970.g., 15. sept.
Latviešu Fonda apliecinājums - Certificate of Amendment to the Articles of Incorporation, 1971.g.
Latviešu Fonda nolikums, By-laws of Latian Foundation
Latviešu Fondam vēstule no Department of the Treasury, 1976.g., 10. marts
Latviešu Fonda vēstule Markam Flīgeram, 1986.g.
Latvian Foundation Letter from Department of Commerce, Richard, K. Helmbrecht, Director, 1973.
Latvian Foundation Letter form Department of the Treasury, 1973.
Latvian Foundation Investment Principles, Organization Policies and Resolutions-In-Force, September 6, 1975
Latvian Foundation Letter from Department of the Treasury, 1975
Latvian Foundation Letter from Department of the Treasuty, 1975
Latvian Foundation Investment and related decisions from September 25,1971 to February 9, 1975.
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts, 1971.g. 12. oktobrī
Latvian Foundation Letter from Valdis Muižnieks, February 1, 1972
Latvian Foundation Letter from Frank J. Kelley, 1971
Latvian Foundation By-Laws, September 26, 1971
Latvian Foundation Initial Charitable Trust Form, 1970
Latvian Foundation Articles of Incorporation, 1970, September 15
Certificate of Amendment to the Articles of Incorporation, 1970, February 25
Latvian Foundation Annual Report, Non-profit Corporation, 1975
Latvian Foundation Letter from Department of Commerce, 1974
Latvian Foundation Annual Report, Non-profit Corporation, 1973
Latvian Foundation Letter Affidative from State of Michigan, 1975
Latviešu Fonda balsošanas rezultāti, 2000.g.
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1999.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam, aicinājums uz NNN, programma
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.63, 1998.g. martā
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1998.g.
Latviešu Fonda buklets, 1998.g.
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN, 1997.g.
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.62, 1996.g. novembrī
Latviešu Fondam Vītolu Fonda darbības pārskats, 2009.
Latviešu Fondam Vītoklu Fonda darbības pārskats, 2008.g.
Latviešu Fondam Vītolu Fonda darbības pārskats, 2008.g.
Latviešu Fonda vēstule no Valda Daigas, 1970.g. 2. aprīlī
Latviešu fonda pastkarte no V. Kārkla
Latviešu Fonda vēstule no Maigas V. Aserītes, 1971.g.
Latviešu Fonda vēstule no V. Gulēna, 1971.g. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Liepiņa, 1971.g. 15. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Gravas, 1971.g., 21. septembrī
Latviešu Fondam vēstule no Jura Petričeka, 1971.g., 20. septembrī
Latviešu Fondam vēstule no Jāņa Dimanta, 1971.g. 13. novmebrī
Latviešu Fondam vēstule no P. Treiera, 1971.g. 23. septembrī
Latviešu Fonda padomei vēstule no Jāņa Peniķa, 1971.g. 25. septembrī
Latviešu Fondam vēstule no Friča Dravnieka, 1972.g., 9. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no Baibas Vītoliņas, 1972.g., 10. decembrī
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no Latviešu Frazeoloģijas vārdnīcas autoriem, 1972.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no V. Muižnieka un kasiera, 1972.g. 18. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no Alberta Rozes, 1972.g. 31.decembrī
Latviešu Fondam vēstule no Magdalēnas Rozentāles, 1972.g. decembrī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Bruņa Rubesa Valdim Muižniekam, 1972.g. 23. februāris
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rūtenberga Valdim Muižniekam, 1972.g., 14.maijā
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga, 1972.g. 14. maijā
Latviešu Fondam vēstule no V.Rutenberga, 1972.g.
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritumaņa, 1972.g. 2. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles, 1973.g. 8.februārī
Latviešu Fonda vēstule no Maigas V. Apserītes, 1972.g. 18. februārī
Latviešu Fondam vēstule no Maigas V. Aserītes, 1972.g. 5. martā
Latviešu Fondam vēstule no B. Albata, 1972.g. 11. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no A. Gulbja, 1972.g., 7. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka, 1972.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule Brunim Rubesam no Jāņa Liepiņa, 1972.g., 23. jūnijā
Latviešu fonda vēstule - atbilde J. Liepiņam no B. Rubesa, 1971.g., 26. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no J. Liepiņa, 1971.g., 16. septembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka, 1972.g., 11.decembrī
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Dimanta, 1972.g., decembrī
Latviešu Fonda vēstule no I.Gravas, 1974.g. 5.maijā
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Inveisa, 1974.g., 13.maijā
Latviešu Fonda vēstule no U.Levansa, 1974.g. 4.martā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka, 1972.g. 19.martā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka, 1974.g., 26.martā
Latviešu Fonda NNN, 1974.g. 14-15. septembris, Toronto
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka, 1974.g., 23.septembrī
Latviešu Fonda vēstule no B.Jēgera, 1973.g., 14. novembrī
Latviešu Fonda vēstule I.Freibergam no V.Muižnieka, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka J. Peniķim, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka, 1974.g. 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muiznieka Jānim, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Inatai, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Edītei, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstules no V.Muižnieka Ojāram Cellem, 1974.g., 23. novembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižnieka Auseklim, 1974.g., 24. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Voldemāram Gulēnam, 1974.g., 24. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Andrim Ritmanim, 1974.g., 27.novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Ivaram, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka Oļģertam, 1974.g., 27. novmebrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Jānim, 1975.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Laimonim Streipam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Andrejam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Brunim Rubesam, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Verneram Rūtembergam, 1974.g., 22. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Ģirtam Kauguram, 1974.g., 24. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Arvīdam Bolšteinam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu fonda vēstule no V.Muižnieka Artūram Nepartam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Jurim Petričekam 1974.g. 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Zigurdam Miezītim, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no V. Muižnieka, 1974.g. 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Jānim Peniķim, 1974.g. 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Laimonim Streipam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda dalībnieku pieteikuma paraugs, 1974.g., P.E. Bukans
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Guntim Liepiņam, 1974.g., 27.novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Laurim Kalniņam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Andrim Ritumam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muizniekam no I.Spilnera, 1974.g. 10. septembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Bukānam, 1974.g., 27. novembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no O. Celles, 1974.g., 8. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no O.Celles, 1974.g., 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Ģirtam Kaugaram, 1974.g., 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Aivaram un Elgai Roņiem, 1974.g., 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V. un Z. Osvalda, 1974.g., 7.aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka V. un Z. Osvaldiem, 1974.g., 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no A. un E. Roņiem, 1974.g., 16. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no H.Misiņa, 1974.g., 2. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V. Rutenbergam, adrešu saraksts, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Oļģertam Rozītim, 1974.g., 21. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Sildega, 1974.g., 18. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no B. Kalniņa, 1974.g. 26.aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Baltijas Institūta Stoholmā, 1974.g., 26. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule Ilgai Gravai no Viļa Rūša, 1974.g., 1.maijā
Latviiešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Rūtenberga, 1974.g., 21.aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V. Rūtenberga, 1974.g., 25. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Rūtenbergam no Māra Graudiņa, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda biedriem, 1974.g., 20. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda biedriem, 1974.g., 21. novembrī
Latviešu Fonda vēstule Zigurdam Miezītim, 1974.g., 25. marts
Latviešu Fonda vēstule Voldemāram Gulēnam no V.Muižnieka, 1974.g., 6. augustā
Latviešu Fonda informācija par maksājumiem, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Rūtenbergam no V.Muižnieka, 1974.g., 6. augustā
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no V.Muižnieka, 1974.g., 6. augustā
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no Jēkaba ūdra par maksājumu, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no Gunta un Marutas Vītoliņš, 1974.g., 12. septembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Uša, 1974.g., 25. februārī
Latviešu Fonda vēstule no Voldemāra Gulēna, 1974.g., 10. februārī
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts (V.Muižnieka piezīmes), 1974.g.
Latviešu Fonda V. Rūtenberga piezīmes - balsošanas priekšlikumi, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Vernera Gulēna, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Aivara Roņa, 1974.g., 2. maijā
Latviešu Fonda vēstule Aivaram Ronim no Valda Muižnieka, 1974.g., 7. maijā
Latviešu Fonda vēstule V. Muižnieka no Kārļa Bundža, 1974.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V. Muižnieka no Kārļa Bundža, 1974.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V. Muižnieka no Kārļa Bundža, 1974.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V. Muižnieka no Kārļa Bundža, 1974.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Kārlim Bundža, 1974.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule no Kārļa Bundža, 1974.g., 3. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule padomei no Voldemāra Gulēna, projektu nosaukumi, 1974.g., 7. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Gvido Augusta, 1974.g. 13. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Gvido Augustam, 1974.g., 27. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1974.g., 10. februāra
Latviešu Fonda vēstule no V.Gulēna V.Rūtenbergam un V.Muižniekam, 1947.g.
Latviešu Fondam ielūgums no Daugavas Vanagiem Kanādā, 1974.g., Toronto
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule no A.Gravas un V.Rūtenberga, 1974.g., 11. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muizniekam no A.Bolsteina, 1974.g., 3. februārī
Latviešu Fondam vēstule no Laura Kalniņa, 1974.g., 15. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Paula Gavara, 1974.g., 18. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka M.Peniķei, 1974.g., 14.martā
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no V. Muižnieka, 1974.g., 14. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Gulēnam no V.Muižnieka, 1947.g., 14. martā
Latviešu Fonda vēstule Emīlam Dēliņam no v. Muižnieka, 1974.g., 16. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no G. Augusta, 1974.g.,16. maijā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka "Austrālijas latvietim", 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no B.Jēgera, 1974.g., 20. septembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no U.Inveissa, 1974.g., 3. oktobrī
Latviešu Fonda ALAs valdes sēdes piezīmes, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule Uldim Inveisam no V.Muižnieka, 1974.g., 28. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no A.Zariņa, 1974.g., 28. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no O.K. Beimaņa, 1974.g. 2. martā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Oļģertam Rozītim, 1974.g., 12. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Maijas Peniķes, 1973.g., 29. decembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Austras Balkas, 1975.g. 12. martā
Latviešu fonda vēstule V.Muižniekam no Kalamazū latviešu biedrības, 1975.g., 26. martā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Skreitulim, 1975.g., 26. novembrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Peniķim no V.Muižnieka, 1975.g., 26. novmebrī
Latviešu Fonda dalībnieka pieteikuma lapa, 1975.g.
Latviešu Fonda vēstule J. Peniķim no V.Muižnieka, 1975.g., 13. decembrī
Latviešu Fonda vēstule O.Cellem no Martas Ozoloņas, 1975.g., 28. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no N. Plato, 1976.g., 26.janvārī
Latviešu Fonda vēstule N.Plato no V.Muižnieka, 1976.g., 6. februārī
Latviešu Fonda vēstule J.Peniķim no V.Zariņa, 1975.g., 1. decembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no O. Celles, 1975.g., 3.maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muiznieka no A.Straumana
Latviešu Fonda vēstule no Sesto rietumu krasta latviešu dziesmusvētku rīcības komitejas, 1975.g., 19. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muizniekam no O. Celles, 1975.g., 20.februārī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka O. Cellesm, 1975.g., 26. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muizniekam no Jēkaba Esmita, 1975.g., 10. augustā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Vernera Rūtenberga, 1973.g., 21. augustā
Latviešu Fonda vēstule no Augusta Vanaga, 1973.g., 21. nomebrī
Latviešu Fonda vēstule no Zigfrīda Zadvinska, 1973.g., 14. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Līgas Streipas, 1973.g., 14. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Gravas, 1973.g., 9. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Augustam Vanagam, 1973.g., 23. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižniekam no Voldemāra Gulēna, 1973,g,, 26. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule no Bruņa Rubessa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule A.Dreimanim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Robertam Kreišmanim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Andrejam Šteibacham no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Valijai Auniņai-Butcher no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Kārlim Štaško no Bruno Rubesa, 1973.g., 16.oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Mārim Ponem no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Siliņam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Uldim Bluķim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobra
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Zeidenbergam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule A.Zeidakam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Imantam Freibergam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jurim Cilnim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobris
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Andrim Ritmanim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Aivaram Peldam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Valdim Zepam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Dimantam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Konstantīnam Sventeckim no Bruno Rubessa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Pēterim Graubem no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. augustā
Latviešu Fonda vēstule Aleksandram Vilkam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Mintikam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Laurim Kalniņam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule L. Berziņam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. augustā
Latviešu Fonda vēstule Valdim Muižniekam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Valdim Daigam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Alfam Bērztīsam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Uldim Kariņam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Oļģertam Pavlovskim no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Daumantam Hazneram no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktorbī
Latviešu Fonda vēstule Pēterim Priedem no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule Verneram Rūtenbergam no Bruno Rubesa, 1973.g., 16. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A.Bankoviča, 1973.g., 4. septembris
Latviešu Fonda vēstule A.Rozītim no V. Gulēna, 1973.g., 26. maijā
Latviešu Fonda vēstule A.Rozītim no V. Gulēna, 1973.g., 26. maijā
Latviešu Fonda vēstule Voldemāram Gulēnam no Andreja Rozīša, 1973.g., 16. maijā
Latviešu Fonda vēstule Ģ.Kaugaram un V.Muižniekam no V.Gulēna, 1973.g., 27. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Ritmaņa, 1973.g., 21. maijā
Latviešu Fonda vēstule no A. Bankoviča, 1973.g., 28. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no S.Kupčas, 1973.g., 16. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Kukaiņa, 1973.g., 21. novembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Zelmas Bitītes, 1973.g., 18. decembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Alberta Rieksta, 1973.g., 26. janvārī
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga, 1973.g., 30. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Rūtenberga, 1973.g., 11.oktobrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam, 1973.g., 16. decembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V. Gulēna, 1974.g., 11. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1974.g., 12. martā
Latviešu Fonda vēstule Guntim Liepiņam no A.Grīnberga, 1973.g., 15. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Raimonda Kerno, 1973.g., 14. septembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Auzenberga, 1973.g., 31. maijā
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Gaiguļa, 1973.g., 24. februārī
Latviešu Fonda vēstule no Sarmas Muižnieces, 1972.g., 29.decembrī
Latviešu Fonda vēstule V.Gulēnam no Baibas Vītoliņas, 1973.g., 17.oktobrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Rūtenbergs, 1973.g., janvārī
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Gobiņa, 1973.g., 28. janvārī
Latviešu Fonda vētule no Latviešu Centra Garezerā, 1974.g., 25. aprīlī
Latviešu Fonda aicinājums iestāties fondā, 1973.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Alvja, 1973.g., 20. martā
Latviešu Fonda vēstule no Staņislava, 1973.g., 16. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Andra Ritmaņa, 1973.g., 3. februārī
Latviešu Fonda vēstule no Paula un Silvijas Kupčiem, 1973.g., 16. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Ritmaņa, 1973.g., 25. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no B. Jēgera, 1973.g.
Latviešu Fonda vēstule v.Muižniekam no F.Dravnieka,1973.g., 21. septemrbī
Latviešu Fonda programma kultūras dienienām, 1973.g., 27. janvāris
Latviešu Fonda vēstule no Ainas Dravnieces, 1973.g., 28. janvārī
Latviešu Fonda vēstule no A.Rozīša, 1973.g.
Latviešu Fonda vēstule v.Muižniekam no Alfreda Gulbja, 1973.g., 22. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Andra Ritmaņa, 1973.g., 7. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Voldemāra Gulēna, 1973.g., 13. augustā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Veltas Rūtes Dravnieces, 1973.g., 24. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižnieka no Jāņa Muchks, 1973.g., 15. oktobris
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Maijas Peniķes, 1973.g., gadā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Andra Ritmaņa, 1973.g., 14. novembrī
Latviešu Fodna vēstule no Vernera Rūtenberga, 1973.g., 22. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Pētera Priedes, 1973.g., 25. novembra
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Bankoviča, 1973.g., oktobrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1973.g., 5. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Voldemāra Gulēna, 1973.g., 15. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1973.g., 11. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Bruņa Rubesa, 1973.g., 27. maijā
Latviešu Fonda vēstule Ģ. Kaugaram no V.Gulēna, 1973.g., 7. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1973.g., 6. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule padomei no V.Gulēna, 1973.g., 6. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Vernera Rūtenberga, 1973.g., 4. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Vernera Rūtenberga, 1973.g., 4. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Vernera Rūtenberga, 1973.g., 4. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Vernera Rūtenberga, 1973.g., 4. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule J.Celmam no V.Gulēna, 1973.g., 14. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no R.Kevno, 1973.g., 9. maijā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Ievai Straumanei, 1976.g., 21. decembrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim no V. Muižnieka, 1976.g., 19. decembrī
Latviešu Fonda dalībnieka pieteikuma anketa no Emīla un Nīnas Dēliņiem, 1976.g.,
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim, 1977.g., 22. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1978.g., 28. novembrī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Peniķim no Jāņa Trapana, 1977.g., 13. janvarī
Latviešu Fonda vēstule Divreizdivi skolotāju semināram no Jāņa Trapana, 1977.g.
Latviešu Fonda vēstule J.Peniķim no Austras Balkas, 1977.g., 11. janvārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Ulda Bluķa, 1976.g., 15. martā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Katskiļi nometnes rīkotājiem, 1976.g.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no B.Jēgera, 1976.g., 23. februārī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Jānim Peniķim, 1976.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no V.Muižnieka, 1976.g., 22. septembrī
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no V.Muižnieka, 1976.g., 22. septembrī
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no V.Muižnieka, 1976.g., 22. septembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Raudsepa Kungam, 1976.g., 10. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Pētera Priedes, 1976.g.
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Liepas kungam, 1976.g., 16. februārī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Liepas kungam, 1976.g., 16. februārī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Zēvera kungam, 1976.g., 18. februārī
Latviešu Fonda vēstule no Pāvils Ieviņa, 1976.g., 5. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Pāvila Ieviņu un Egona Rasmaņa, 1976.g., 23. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Puķīša un Viensa, 1976.g., 12. maijā
Latviešu Fonda vēstule Jurim Petričekam no V.Muižnieka, 1976.g., 6. februārī
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no V. Muižnieka, 1976.g., 4. februārī
Latviešu Fonda vēstule Jānim Peniķim no V.Muižnieka, 1976.g., 6. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no J. Ruņģa, 1976.g., 31. janvārī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka J. Ruņģim, 1976.g., 13. februārī
Latviešu Fondam vēstule Sedliņam no V. Muižnieka, 1976.g., 4. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V.Gulēna, 1976.g., 15. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A.Zariņa, 1976.g., 28. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Ilgas Briedes, 1999.g.
Latviešu Fonda vēstule J. Krēsliņam no Esko Hakli, 1982.g., 14. maijā
Latviešu Fonda vēstule Andrim Padegam no J.O.A. Stankēviča, 1984.g., 9. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule Andrim Padegam no J.O.A. Stankēviča, 1984.g., 9. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule par nacionālo vērtību apzināšanu no vairākiem autoriem, 1980.g., 14. jūlijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Dēliņa, 1974.g., 21. maijā
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no O.Rozīša, 1974.g., 30. martā
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka E. Dēliņam, 1974.g., 21. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule Voldemāram Gulēnam no V.Muižnieka, 1974.g., 21. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no E. Dēliņa V.Muižniekam, 1974.g., 13. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Dēliņa, 1974.g., 2. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no Oļģerta Rozīša 1971.g. 21.oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Harijam, 1975.g., 26. februārī
Latviešu Fonda informācija par projektu "Tūkstošnieku zīmē", 1973.g.
Latviešu Fonda informācija par projektu Nr. 6, 1973.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no Maijas Peniķes, 1974.g., 3. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule Maijai Peniķei no V. Muižnieka,1974.g., 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka Dacei Ķezberei, 1974.g., 21. augustā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Edītes Āpšes, 1974.g., 24. septembrī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka Viktoram Vīksniņam, 1974.g., 1. martā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Laura Kalniņa, 1973.g., 29. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka Edītei Āpšei, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no Kārļa Zvejnieka, 1974.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no Uģa Sprūdža, 1972.g., 5. decembrī
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no Laura Kalniņa, 1972.g.
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1974.gada 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1974.gada 23. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka Aivaram Ronim, 1985.g. 7. februārī
Latviešu Fonda vēstule Aserītei no Valda Muižnieka, 1978.g., 19. janvārī
Latviešu Fonda vēstule no Andra Padega, 1982.g. 29. martā
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1977.g., 6. decembrī.
Latviešu Fonda vēstule no A.Padega, 1979.g., 17. jūnijā
Latviešu Fonda pateicības raksts Alfrēdam Grīnbergam, 1975.g.
Latviešu Fonda vēstule priekšsēdei Birutai Abulai, 1989.g., 29. aprīlī.
Latviešu Fondam vēstule no Imata Ziedoņa, 1989.g. marts.
Latviešu Fonda iformācija par piešķīruma saņemšanu un autora tālākām saistībām, 1980.g.
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1972.gada 30. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1972. gada 7. decembrī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1972. gada 7. decembrī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka, 1972. gada 7. decembrī
Latviešu Fonda vēstule no Voldemāra Gulēna, 1979.g., 3. oktobrī.
Latviešu Fonda avīžu izgriezums par Nēdēļas Nogali Nākotnei, Vašingtonā, 1986.g. 6. oktbrī
Latviešu Fonda interesentu lapa, 1970.g.
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no V.Rutenberga, 1970.g. 18.oktobrī
Latviešu Fonda vēstule dalībniekiem no V.Gulēna, 1972.g. 28. augustā
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols 1975.g., 25. jūnijā
Laviešu Fonda vēstule no V.Gulēna, 1972.g. 1. jūnijā.
Latviešu Fonda vēstule no Bruņa Rubesa, 1971.g.
Latviešu Fonda vēstule Brunim Rubessam no Imanta Freiberga, 1971.g., 25. maijā
Latviešu Fonda projektu ieteikumu anketa, 1972.g.
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem, 1972.g. 21. aprīlī
Latviešu Fonda ieguldījumu pārskāts, 1972.g. 31.janvārī
Latviešu Fonda buklets ziedotājiem, 1972.g.
Latviešu Fonda atbalstīts bulkets Latviešu inženieru apvienībai, tehniskā terminoloģijas vārdnīca.
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Birutas Abuls
Latviešu Fonda vēstule valdes locekļiem no V. Muižnieka, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts par to kas ir Latviešu Fonds, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda apraksts, 1972.g.
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem, 1972.g. 30. novembrī
Latviešu Fonda izdevums - dosim, dzīvosim, 1972.g.
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka padomes un revīzijas loceķļiem, 1972.g. 5. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Jūda kungam,
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.g.1.martā
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.g.1.martā
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.g.1.martā
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.g. 30. aprīļa līdz 25. septembrim
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Roņa, 1986.g. 29. maijā
Latviešu Fonda vēstule no Aivara Roņa bijušajiem padomes locekļiem, 1986.g. 29. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Roņa, 1986.g. 29. maijā
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no V. Muižnieka, 1974.g. 10. aprīlī
Latviešu Fonda pieteikuma lapa 1980.g
Latviešu Fonda piešķīrumu saraksts, 1972 - 1980.g.
Latviešu Fonda ieguldījumu saraksts, 1980.g.
Latviešu Fonda avīžraksts, Aija Abeme, 2005.g. 28. maijā
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Jāņa Dimanta, 1972.g. 29. februārī
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Jāņa Dimanta, 1972.g. 29. februārī
Latviešu Fonda dalībnieku saraksta papildinājums, 1971.g. 12. oktobrī
Latviešu Fonda vēstule no Voldemāra Gulēna 1972.g. jūlijā, Toronto
Latviešu Fonda projektu aparaksts 1973.g.
Latviešu Fonda apraksts 1973.g.
Latviešu Fonda dalībnieku pārskats 1970.g. 6. decembrī
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rūtneberga
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, 1971.g. 6. martā
Latviešu Fonda interesentu lapa 1974.g.
Latviešu Fonda dalībnikeu pieteikuma lapa, 1974.g.
Latviešu Fonda statūtu apstiprinājums, 1973.g.
Latviešu Fonda vēstule par gada pārskatu, 1995.g. 28. septembris
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Duca
Latviešu Fonda vēstule no Astrīdas Briedis
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Nikolaja Plato
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no J. Siliņa,
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1979.g. 1. aprīlī
Latviešu Fonda vēstule no Paula Oltes, 1973.g. 12. jūnijā
Latviešu Fonda vēstule no Paula Oltes, 1973.g. 12. jūnijā
Latviešu Fonda informācija jauniem fonda dalībniekiem, 1980.g.
Latviešu Fonda lēmumi, kas attiecas uz fonda darbību. Kopsavilkums no protokoliem: 1970.g. 6. dec. līdz 1980.g. 23.nov.
Latviešu Fonda padomes lēmumi, kas attiecas uz fonda padomi
Latviešu Fonda padomes lēmumu kopsavilkumi, Izraksts un protokols nr. 89-1, 89-2, 89-3, 90-1, 90-2, 90-3
Latviešu Fonda protokola 93-2 lēmumu kopsavilkums.
Latviešu Fonda steidzamo projektu un "sēklas naudas"iesniegums, 1976.g.
Latviešu Fonda noteikumi pieminas fondiem, 1982.g. 10.martā
Latviešu Fonda noteikumi pieminas fondiem, 1982.g. 10.martā
Latvian Fondation letter from Revenue Canada Taxation
Latvian Fondation letter to A. Semenovs, Barrister-at_Law, Toronto
Latvian Fondation letter about Investments in Canada
Latviešu Fonda informācija un norādījumi projektu pieteicējiem
Latviešu Fonda pieteikuma veidalapa, tukša
Latviešu Fonda amatu pienākumu saraksts
Latviešu Fonda padomes vienošanās ar Jāni Gaiguli par ģenerālsekretāra pienākumu pildīšanu
Latviešu Fonda sēdes dalībnieku ierosinājumi to priekšrocōbas secībā
Latviešu Fonda vēstule Anitai Batarags no Ervīna Pilmaņa
Latviešu Fonda vēstule no A. Roņa
Latviešu Fonda ārzemju laikrakstu saraksts
Latviešu Fonda buklets "Informācija jaunajiem fonda dalībniekiem"
Latviešu Fonda NNN un infomācija par pilnsapulci
Latviešu Fonda apkārtrakstu saraksts, apkopojums
Latviešu Fonda revīzijas komisijas ziņojums, NNN - 1986.g.
Latviešu Fonda atbilstība IRS 501 (c) 3 labdarības organizācijas noteikumiem un LF grāmatvedība
Latviešu Fonda sarakste par atbilstību labdarības organizācijai IRS
Latviešu Fonda sarakste par atbilstību labdarības organizācijai IRS
Latviešu Fonda sarakste par atbilstību labdarības organizācijai IRS
Latviešu Fonda sarakste par atbilstību labdarības organizācijai IRS 2006.03.26
Latviešu Fonda vēstule no T. Kronberga
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam no Pētera Aldiņa
Latviešu Fonda vēstule V. Gulēnam
Latviešu Fonda vēstule V.Gulēnam no Valtera Nollendorfa
Latviešu Fonda vēstule Voldemāram Gulēnam no Valtera Nollendorfa
Latviešu Fonda vēstules - sarakste starp Voldemāru Gulēnu un J. Martinsonu
Latviešu Fonda vēstule komisijas locekļiem no Voldemāra Gulēna, norādes par projektu vērtēšanu
Latviešu Fonda vēstule no Voldemāra Gulēna projektu apraksts un vērtējums
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Voldemāra Gulēna
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Voldemāra Gulēna
Latviešu Fonda vēstule V.Gulēnam no A. Paleja
Latviešu Fonda projekta pieteikums no Laimiņa Streipa
Latviešu Fonda projekta pieteikums no Laimiņa Streipa
Latviešu Fonda vēstule no Tālvalža Bērziņa
Latviešu Fonda sēdes protokols - piezīmes, Toronto
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no Daumanta
Latviešu Fonda vēstule no Imanta Freiberga
Latviešu Fonda vēstule no Imanta Freiberga idejas kapitāla ieguldīšanai
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no Valda Muižnieka
Latvian Foundation Subscription Pledge from
Latvian Foundation Letter from Eric Savics
Latviešu Fonda raksts par Rihardu Sauli-Sauju
Latviešu Fonda veidlapa reklamas materiālu izplatīšanai
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no V.Rutenberga
Latviešu Fonda bukleta uzmetums
Latvian Foundation Annual Subscription Pledge form
Latvian Foundation letter to Charitable Trusts Division State of Michigan
Latvian Foundation letter from Department of Attorney general State of Michigan
Latvian Foundation letter from Department of Attorney general State of Michigan
Latvian Foundation letter to Edwin Bladen
Latvian Foundation charitable trust, registration statement
Latvian Foundation, charitable trust rules and regulations
Latvian Foundation Unifrom supervision of trustees for charitable purposes act
Latvian Foundation letter from Frank J. Kelley
Latvian Foundation letter from Frank J. Kelley
Latvian Foundation letter to Auditor, Charitable Trust Section State of Michigan
Latvian Foundation Annual Report from Michigan
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no Ilgoņa Zariņa
Latvian Foundation letter to Auditor, Charitable Trust Section Department of Attorney General from Edmunds Brigmanis
Latvian Foundation annual report from
Latviešu Fonda vēstule no Ilgoņa Zariņa par adrešu maiņu
Latviešu Fonda sēklas naudas pabalsta lūgums
Latviešu Fonda vēstule Martai Galdiņai no Edmunda Brigmaņa
Latviešu Fonda vēstule Imantam Freibergam no Zaigas Alksnes Phillips
Latviešu Fonda vēstule Martai Galdiņš no Edmunds Brigmanis
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kravalim no Imanta Freiberga
Latviešu Fonda vēstule Edmundam Brigmanim no J.P. Heneley
Latviešu Fonda vēstule valdei no Edmunda Brigmaņa
Latvian Foundation letter to Revenue Canada from E.Brigmanis
Latvian Foundation letter from F.J.Kelley
Latviešu Fonda balsošanas rezultāti
Latviešu Fonda balsošanas rezultāti
Latvian Foundation letter from Edmund J. Wronski
Latvian Foundation letter to Rates and classification service centre
Latvian Foundation Activities since October 1992
Latviešu Fonda ieguldījumu pārskats
Latvian Foundation letter from Postal Service
Latvian Foundation letter to Postal Service
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Grāmatiņa
Latvian Foundation letter from Janis Gramatins
Latvian Foundation letter from Postal Service
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Gŗamatiņa kasierim Jurim Petričekam
Latvian Foundation letter from Postal Service
Latvian Foundation letter to board from Anita Padegs Batarags
Latvian Foundation letter to United States Post Office
Latvian Foundation 3rd Class Bulk Mailing instructions
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka par iemaksu revīziju fondā
Latviešu Fonda iemaksu apstiprinājuma froma
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam no Vernera Rūtenberga
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Arvīda Bolšteina
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no GuntaLiepiņa
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Ilgvara Spilnera
Latviešu Fonda vēstule vadībai no J.Utināna
Latviešu Fonda vēstule no Brīvo latviešu apvienības
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1973.g. 30. aprīlī
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr.07, 1973.gada 13. augustā
Latviešu Fonda vēstule komisijas locekļiem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda informācija un balsošanas materiāli
Latviešu Fonda balsošanas materiāls, iesniegto projektu apraksts
Latviešu Fonda vēstule no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē
Latviešu Fonda vēstule V. Muižniekam par Austrālijas latviešu 23. kultūras dienām Sidnejā
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no V.Muižnieka
Latviešu Fonda ielūgums V.Muižniekam no Pētera Ķepīša
Latviešu Fonda vēstule no Pētera Ķepīša
Latviešu Fonda vēstule no Zigurda Tetera
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A.Zariņa
Latviešu Fonda vēstule V. Eglītim no Ulda Buķā
Latviešu Fonda vēstule G.Bračam no Ulda Bluķa
Latviešu Fonda vēstule V. Miezim no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule E.Voitkūnam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule G.Bračam
Latviešu Fonda avīžraksts no "Austrālijas latvieša"
Latviešu Fonda raksts Austrālijas Latvietim
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E.Voitekuna
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Ulda Gravas
Latviešu Fonda vēstule no U.Gravas
Latviešu Fonda vēstule E.Voitekunam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule J.Kūkumam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule V.Eglītem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Gunāram Bračam no U. Gravas
Latviešu Fonda vēstule Gunāram Bračam no U. Gravas
Latviešu Fonda vēstule G.Bračam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Siliņa par finansējuma piešķiršanu
Latviešu Fonda vēstule no Oskara Ozola
Latviešu Fonda vēstule no Josefa Lelis un Dzidras Liepiņš
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Dēliņa
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Dēliņa
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V. V. Freibergas
Latviešu Fonda sarakste ar Ati Lejiņu
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols, Vindsorā
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 14, Kalamazū
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda uzdevumi, dalībnieki, aicinājums
Latviešu Fonda avīžizgriezums no laiksraksta "Laiks" 1973.g.
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no V.Grauduma
Latviešu Fonda projektu informācijas brošūra
Latviešu Fonda vēstule no N.Zoldnera
Latviešu Fonda vēstule Ģirtam Kaugaram no Valda Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Voldemāram Gulēnam
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda vēstule no Ivara Dālberga
Latviešu Fonda vēstule no Emīla Sprūdes
Latviešu Fonda vēstule no Emīla Sprūdes
Latviešu Fonda vēstule no O. Celles
Latvian Foundation letter from Bruno Rubess
Latvian Foundation letter from Bruno Rubess
Latviešu Fonda vēstule no Arņa Bolenšteina
Latviešu Fonda vēstule no Gunta Kalniņa
Latviešu Fonda priekšlikumi LF piešķīrumu izlietošanai nākotnē.
Latviešu Fonda vēstule no Vairas Vīķes Freibergas
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam
Latviešu Fonda vēstule no Valda Bērziņa
Latviešu Fonda vēstule no Austras Balkas
Latviešu Fonda ziņojums no V.Muižnieka padomes locekļiem
Latviešu Fonda vēstule no A.Neparta
Latviešu Fonda vēstule no A.Neparta
Latviešu Fonda ielugums no V. Rutenberga
Latviešu Fonda vēstuleno Valda Muižnieka Toronto dalībniekiem
Latviešu Fonda vēstule no M.Pūliņa un V.Liepiņa
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Māras Bērztisas
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka Mārai Bērztisai
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Māras Bērztisa
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Taubes
Latviešu Fonda vēstule no V.Antiņa
Latviešu Fonda vēstule no E. Liepkalna
Latviešu Fonda vēstule no Ģ. Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no Skaidrītes Reinerts
Latviešu Fonda vēstule no A. Dreimaņa
Latviešu Fonda vēstule no Bruno Rubessa
Latviešu Fonda projektu vadītāja ziņojums Nr. 2
Latviešu Fonda projektu vērtēšanas jautājumi
Latviešu Fonda projektu novērtējums
Latviešu Fonda projektu novērtējums
Latviešu Fonda projektu novērtējums
Latviešu Fonda dalībniekiem apraksts nedēļas nogale nākotnei
Latviešu Fonda vēstule V.Muižnieka revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule no Amerikas Latviešu apvienības
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Riekstiņa
Latviešu Fonda fonda vēstule no P.Norviļa
Latviešu Fonda vēstule no Arnolda Sildega
Latviešu Fonda vēstule no Skaidrītes Reinerts
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Gravas
Latviešu Fonda protokols, 1975.gada 6. septembrī
Latviešu Fonda vēstule no B. Rubessa
Latviešu Fonda pastkarte no Jāņa Dimanta
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Marģeram Grīnam
Latviešu Fonda vēstule Valdim Bērziņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda raksts "Latviešu fonda kļust populārs"
Latviešu Fonda raksts "Seši tūkstoši dolāru kultūrai"
Latviešu Fonda raksts "Seši tūkstoši dolāru kultūrai"
Latviešu Fonda raksts "Latviešu fonds turpina augt" 1973.g.
Latviešu Fonda raksts "Vai radies trīsstūris?"
Latviešu Fonda raksts "Herberta Grauda devums Latviešu Fondam"
Latviešu Fonda raksts "Sadalīts Latviešu fonda līdzekļi"
Latviešu Fonda raksts "Vai nākamgad latviešu fonda piešķīrumi divkāršosies"
Latviešu Fonda raksts "Vai nākamgad latviešu fonda piešķīrumi divkāršosies"
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 64, 2000.g. marts
Latviešu Fonda vēstule no Gunša Liepiņa
Latviešu Fonda protokols NNN, 1974.g. 15. septembrī
Latviešu Fonda vēstule no Valda Kārkla
Latviešu Fonda budžets, 1999.g.
Latviešu Fonda izdevums Nedēļas Nogale Nākotnei
Latviešu Fonda vēstule no G. Roņa
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka Maijai Peniķis
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda pieteiktie projekti 1977.g.
Latviešu Fonda vēstule no Miķeļa Goppera
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Peniķa
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda protokols 1975.gada 30. novembrī
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Latviešu Fonda protokols
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 09, 1972.g.
Latviešu Fonda biedru kopsapulces protokols
Latviešu Fonda vēstule padomes un revīzijas locekļiem
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 08, 1972.g.
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts no 1972.g. 30. aprīļa līdz 25. septembrim
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka padomes un revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule komisijas locekļiem no V. Muižnieka
Latviešu Fonda sēdes protokola kopsavilkums
Latviešu Fonda sēdes protokola kopsavilkums
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka revīzijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no Vernera Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule no Valda Muižnieka revīzijas komisijas locekļiem
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda padomes un revīzijas komisijas locekļiem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda biedru pilnsapulces protokola kopsavilkums
Latviešu Fonda sēdes protokols
Latviešu Fonda atsauksmes par projektu: Rīgas Doma zēnu kora turneja Ziemeļamerikā
Latviešu Fonda vēstule Uldim Gravam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda sarakste ar Jūliju Lipiņu
Latviešu Fonda vēstule Albertam Liepiņam
Latviešu Fonda vēstule Valdim Bērziņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Valdim Bērziņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Oļģertam Rozītim
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Peniķa - apliecinājums
Latviešu Fonda vēstule no Jura Šlesera
Latviešu Fonda vēstule no Jura Šlesera
Latviešu Fonda vēstule no Pētera Nesaules
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule no Bruņa Rubesa
Latviešu Fonda vēstule no Bruno Rubesa
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule valdei no V.Muižnieka
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule revīzijas komisijai no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule revīzijas komisijas locekļiem no V. Muižnieka
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 04, 1971.g., 25. augusts
Latviešu Fonda dalībnieki 1971.g., 15. jūlijs
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 03, 1971.g., 30. jūnijs
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 02, 1971.g., 19. janvārī
Latviešu Fonda ieguldījumu pārskats
Latviešu Fonda dibināšanas sanāksmes protokols
Latviešu Fonda vēstule no J. Klīdzēja
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga
Latviešu Fonda vēstule no V. Gulēna
Latviešu Fonda dalībnieku ieteikumi darbības veicināšanai
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 54, 1993.g., marts
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 59, 1995.g., septembris
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts 1972.
Latvian Foundation Certification of Latvian Centre Garezers
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Banga
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule no V.Gulēna
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Bluķa
Latviešu Fonda padomes sēdes protokola izraksts
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda 1982.gada piešķīrumi
Latviešu Fonda vēstule no A.Padega
Latviešu Fonda vēstule no Andra Padega
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Trapana
Latviešu Fonda projekts "Latvijas vēstures mācības viela un dokumentācija 1850 -1940.g."
Latviešu Fonda vēstule no Andra Padega
Latviešu Fonda vēstule no J. Steinbacha
Latviešu Fonda vēstule no V. Gulēna
Latviešu Fonda locekļu saraksts
Latviešu Fonda vēstule no Ilgas Gravas
Latviešu Fonda buklets "Nākotne"
Latviešu Fonda vēstule no A. Vairoga
Latviešu Fonda vestules no Gunta Liepiņa
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Bukāna kungam
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Bukāna kungam
Latviešu Fonda vēstule no Līgas Talbergas
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no A. Zirņa
Latviešu Fonda buklets
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Jāņa Siliņa
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule np Staņislava Duļevska
Latviešu Fonda vēstule np Staņislava Duļevska
Latviešu Fonda vēstule np Staņislava Duļevska
Latviešu Fonda vēstule no Edītes Āpšes
Latviešu Fonda vēstule no Edītes Āpšes
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda projektu apraksti, 1977.g.
Latviešu Fonda iesniegto projektu saraksts, 1977.gadam
Latviešu Fonda sarakste ar Gunāru Indāru
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no E. Āpšes
Latviešu Fonda vēstule no Paula Bukana
Latviešu Fonda informācija un norādījumi projektu pieteicējiem
Latviešu Fonda projektu pieteikuma anketa
Latviešu Fonda uzdevumi un līdzekļu apsaimniekošana
Latviešu Fonda vēstule no V.Gulēna
Latviešu Fonda vēstule no Zelmas Bitītes
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latvian Foundation letter from Department of Commerce, Sate of Michigan
Latviešu Fonda vēstule no N.Zoldnera
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V. Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Gravas
Latviešu Fonda vēstule no B. Jēgera
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Vilciņa
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 20
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no Valda Liepiņa
Latviešu Fonda avīžrakts "Laikā" 1968.gada
Latviešu Fonda avīžraksts "Ierosināts fonds ar 101.000 dol. solījumos"
Latviešu Fonda avīžraksts "Ko varētu dot Latviešu Fonds?" Laiks.
Latviešu Fonda piešķīrumu saraksts 1983.g., 1984.g.
Latviešu Fonda piešķīrumu saraksts 1983.g., 1984.g.
Latviešu Fonda reklāma
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda - Amerikas latviešu jaunatnes apvienības rezolūcija
Latviešu Fonda - Amerikas latviešu jaunatnes apvienības rezolūcija
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 58
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 58
Latviešu Fonda konta stāvoklis
Latviešu Fonda buklets
Latviešu Fonda vēstule no Uģa Sprūdža
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Bluķa, mērķi un piešķīrumi
Latviešu Fonda vēstule no Austras Balkas
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda projektu vērtējums, vēstule no O. Celles
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda vēstule no Edgara Andersona
Latviešu Fonda sarakste ar V.Muižnieku
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Peniķa
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 81-1
Latviešu Fonda 1981.g. NNN un balsošanas materiāli
Latviešu Fonda vēstule no Andra Padega
Latviešu Fonda padomes sedes protokols
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem Toronto
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem Toronto
Latvian Fondation letter from American National bank
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Voldemāra Gulēna
Latviešu Fonda vēstule no V. Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda vēstule P. Slavisnkim no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Gravas
Latviešu Fonda vēstule no A. Padega
Latviešu Fonda vēstule no R. Norīša
Latviešu Fonda vēstule no R. Norīša
Latviešu Fonda vēstule no Veltas Rūķes - Draviņas
Latviešu Fonda vēstule no Veltas Draviņas
Latviešu Fonda vēstule no Veltas Draviņas
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Siliņa
Latviešu Fonda vēstule no Edmunda Brigmaņa
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka Astrīdai Jansonei
Latviešu Fonda vēstule no Andra Padega
Latviešu Fonda vēstule Anitai Liepiņai no biedrības Tilts
Latviešu Fonda vēstule no Anitas Liepiņas
Latvian Foundation Inc. Communication Plan
Latviešu Fonda izmainu apraksts
Latvian Foundation investments 1972, April 30
Latvian Foundation balance sheet
Latviešu Fonda fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Artūra Nikura
Latviešu Fonda vēstule no Ērikas un Jāņa Peniķa
Latviešu Fonda vēstule no Aivara Osvalda
Latviešu Fonda vēstule no Aivara Osvalda
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Silvijas Raistenas
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Pētera Priedes
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Pētera Priedes
Latviešu Fonda vēstule no Alfrēda Grīnberga
Latviešu Fonda vēstule no Pāvula un Džanetes Ieviņiem
Latviešu Fonda vēstule no Anša Bērzkalna
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Gravas
Latviešu Fonda vēstule no Imanta Freiberga
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule no Magdalēnes Rozentāls
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule no Ērika Viksnes
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kramēnam
Latviešu Fonda vēstule Johānam Jūdam
Latvian Fondation Articles of Incorporation
Latvian Fondation Articles of incorporations
Latviešu Fonda buklets "Nākotne drīz būs tagadne"
Latviešu Fonda vēstule no Ulda Bluķa, Stoholmas Latviešu teātra izstāde Ziemeļamerikā
Latviešu Fonda sarakste ar A. Zariņu
Latviešu Fonda vēstule Maijas Peniķes
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 22
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 22
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Peniķa
Latviešu Fonda sarakste ar E. Rozenfeldu
Latviešu Fonda M.Zanberga referāts Mineapolē
Latviešu Fonda pastakrte
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Dimanta
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule no Vernera K. Treimaņa
Latviešu Fonda vēstule no Austra Ruņģa
Latviešu Fonda vēstule no Voldemara Korsta
Latviešu Fonda vēstule no Intas Kanādā
Latviešu Fonda vēstule no M.Revalda
Latviešu Fonda vēstule no Ilzes Rūķes
Latviešu Fonda vēstule no V. Līņa
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugara
Latviešu Fonda maskātāju saraksts
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rutenberga
Latviešu Fonda vēstule padomei no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule no V. Korsta
Latviešu Fonda vēstule no Alberta Raidona
Latviešu Fonda sarkaste ar A. Grīnbergu
Latviešu Fonda sarakste ar Alfrēdu Gulbi
Latviešu Fonda sarakste ar J. Vlaini
Latviešu Fonda sarakste ar Daugavas Vanagiem
Latviešu Fonda V.Muižnieka sarakste par ALA kongresu
Latviešu Fonda vēstule no Pētera Siltumena
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V. Rūtenberga
Latviešu Fonda vēstule no Roberta Rozīša
Latviešu Fonda vēstule no Roberta Rozīša
Latviešu Fonda vēstule no no T.Kronbarga
Latviešu Fonda vēstule no T. Kronberga
Latviešu Fonda vēstule no T. Kronberga
Latviešu Fonda vēstule no J.Lipiņa
Latviešu Fonda vēstule no Raimunda Čaka
Latviešu Fonda V.Muižniekam no U.Gravas
Latviešu Fonda vēstules no V.Muižnieka padomei
Latviešu Fonda vēstule N. Kļaviņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule N. Kļaviņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule A.Ritmanim
Latviešu Fonda vēstule Grencionam
Latviešu Fonda vēstule J. Rinkšam
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda sarakste ar Alfrēdu Kalnāju
Latviešu Fonda vēstule Mārai L. Bolei
Latviešu Fonda vēstule no V.Akurātera
Latviešu Fonda vēstule Andrejam Ķīsim
Latviešu Fonda vēstule Ervīnam Caunem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule Mārai Lauzumai
Latviešu Fonda vēstule Pēterim Turnajam
Latviešu Fonda vēstule no Pētera Turjana
Latviešu Fonda vēstule no P. Turjana
Latviešu Fonda sarakste ar Jāni Dimantu
Latviešu Fonda vēstule Maksim Jansonam
Latviešu Fonda vēstule Andrejam Smiltāram
Latviešu Fonda vēstule Jurim Alksnītim
Latviešu Fonda vēstule Jānim Kukainim
Latviešu Fonda vēstule M.R. Kūriņam
Latviešu Fonda sarakste ar Fredi Z. Launagu
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Peniķa
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule no V.Rūtenberga
Latviešu Fonda sarakste ar Rasmu Kārkliņu
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem
Latviešu Fonda vēstule Viesturam Pavasarim
Latviešu Fonda vēstule Uldim Bluķim
Latviešu Fonda vēstule no Ģirta Kaugura
Latviešu Fonda Ulda Bluķa raksts Katskiļu nometnei
Latviešu Fonda Ulda Bluķa referāts "Visi vienā un katrs savā balsī?"
Latviešu Fonda Ulda Bluķa referāts "Visi vienā un katrs savā balsī?"
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule no M.Rozentāles
Latviešu Fonda vēstule M. Rozentālei
Latviešu Fonda vēstule no Andra Ritmaņa
Latviešu Fonda vēstule Andrim Ritmanim
Latviešu Fonda vēstule no Laimoņa Spožā
Latviešu Fonda vēstule no Laimoņa Spožā
Latviešu Fonda padomes protokols Nr. 84-4
Latviešu Fonda protokols Nr. 84-3
Latviešu Fonda protokols Nr. 84-3
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda jaunie dalībnieki kopš 1983.g., NNN
Latviešu Fonda vēstule Guntim Siliņam
Latviešu Fonda dalībnieku pienākumi un uzdevumi
Latviešu Fonda vēstule - ziņojums no Laimoņa Streipa
Latviešu Fonda vēstule no Māras Soikānes
Latviešu Fonda vēstule no G.Siliņa
Latviešu Fonda papildinājumi protokolam Nr. 84-2 no Gunta Siliņa
Latviešu Fonda vēstule no Ervīna Pilmaņa
Latviešu Fonda protokols Nr. 84-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda vēstule Guntim Siliņam
Latviešu Fonda vēstule G.Siliņam no Anitas Bataragas Padegas
Latviešu Fonda vēstule G.Siliņam no Anitas Bataragas Padegas
Latviešu Fonda priekšsēža ziņojums
Latviešu Fonda vēstule padomes locekļiem no G.Siliņa
Latviešu Fonda vēstule G.Siliņam
Latviešu Fonda ziņojums padomes sēdei Montreālā
Latviešu Fonda padomes sēdes lēmumu pozīciju ziņojums
Latviešu Fonda padomes sēdes lēmumu pozīciju ziņojums
Latviešu Fonda piešķīrumi laikā no 1984.gada 1. janvārim līdz 15. jūlijam
Latviešu Fonda piešķīrumi laikā no 1984.gada 1. janvārim līdz 15. jūlijam
Latviešu Fonda reklāmas teksts "Kas ir Latviešu Fonds"
Latviešu Fonda vēstule finanšu komisijas priekšsēdim no T.Forstmaņa
Latviešu Fonda vēstule finanšu komisijas priekšsēdim no T.Forstmaņa
Latviešu Fonda vēstule no T. Forstmaņa
Latviešu Fonda ieteikumi par fonanšu komisijas sastāvu un darbības noteikumi
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Krēsliņ
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 84 -1
Latviešu Fonda vēstule Guntim Bērziņam no Gunta Siliņa, padomes sēde
Latviešu Fonda labojumi protokolam Nr. 83-3
Latviešu Fonda vēstule Ansim Semenovam no Gunta Siliņa
Latviešu Fonda vēstule A. Semenovam
Latviešu Fonda vēstule no T. Forstmaņa
Latviešu Fonda vēstule V. Līnim no G.Siliņa
Latviešu Fonda protokols Nr. 83-3
Latviešu Fonda sēdes ziņojums un NNN
Latviešu Fonda sēdes ziņojums un NNN
Latviešu Fonda jaunie dalībnieki
Latviešu Fonda vēstule Bolšteinam no G.Siliņa
Latviešu Fonda vēstule Daugavas Vanagiem no G. Siliņa
Latviešu Fonda vēstule no J. Dēliņam no G. Siliņa
Latviešu Fonda informācija par fondu
Latviešu Fonda informācija par fondu
Latviešu Fonda vēstule A.Zariņam no G.Siliņa
Latviešu Fonda vēstule A. Runģim
Latviešu Fonda vēstule no Eduards Avota
Latviešu Fonda vēstule no Ilzes Sīles
Latviešu Fonda vēstule no Kristīnas Jaremko
Latviešu Fonda protokols Nr. 83-2
Latviešu Fonda pielikums protokolam Nr. 83-2
Latviešu Fonda algota ģenerālsekretāra pienākumu apraksts, pielikums protokolam Nr. 83-2
Latviešu Fonda protokols nr. 83-1
Latviešu Fonda padomes sēdes darba kārtība
Latviešu Fonda pielikums protokolam Nr. 83-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 82-5
Latviešu Fonda pielikums protokolam Nr. 82-5, darba kārtība
Latviešu Fonda vēstule no A. Bolšteina, pielikums protokolam nr.82-5
Latviešu Fonda vēstule no Staņislava Duļevska
Latviešu Fonda vēstule no Staņislava Duļevska
Latviešu Fonda protokols Nr. 82-4
Latviešu Fonda vēstule no S. Dulevska, pielikums protokolam nr. 82-4
Latviešu Fonda pielikums nr. 3, protokolam 82-4, vēstule no V. Zepa
Latviešu Fonda pielikumi protokolam Nr. 82-3, vēstules, ieguldījumu pārskats
Latviešu Fonda protokols Nr. 82-2
Latviešu Fonda protokols Nr. 82-2
Latviešu Fonda vēstule Jānim Krēsliņām, pielikums protokolam nr. 82-2
Latviešu Fonda pielikums nr. 2, protokolam Nr. 82-2, noteikumi piešķīrumiem
Latviešu Fonda pielikums nr. 2, protokolam Nr. 82-2, noteikumi piešķīrumiem
Latviešu Fonda pielikums nr. 2, protokolam Nr. 82-2, noteikumi piešķīrumiem
Latviešu Fonda protokols Nr. 82-1
Latviešu Fonda pielikums nr.1 protokolam 82-1
Latviešu Fonda protokols Nr. 81-3
Latviešu Fonda protokols Nr. 81-3
Latviešu Fonda padomes sēdēs protokols
Latviešu Fonda protokols
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda padomes sēde
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda vēstule no Ilzes Sīles
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda projekta apraksts "Dainas datorā"
Latviešu Fonda vēstule no Ērika Preisa
Latviešu Fonda vēstule no Ojāra Celles
Latviešu Fonda vēstule no Ādolfa A. Lejiņa
Latviešu Fonda vēstule Ojāram Cellem no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Ladusāna, aptauja
Latviešu Fonda vēstule O.Cellem no J. Utināna
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 89-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 88-5
Latviešu Fonda padomes sēdēs protokols Nr. 88-4
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 88-3
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 88-2 ar pielikumiem
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 87-4
Latviešu Fonda protokols Nr. 87-3 un pielikumi
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 87-2 ar pielikumiem
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 87-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 86-5
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 86-4
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 86-3
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr.86-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 85-3
Latviešu Fonda ziņojums par finansiālo stāvokli no T.Forsmaņa
Latviešu Fonda vēstule no A.Aperāna, revīzijas komisijas protokols
Latviešu Fonda vēstule no A.Aperāna, revīzijas komisijas protokols
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 85-1
Latviešu Fonda ziņojums no T.Forstmaņa
Latviešu Fonda vēstule no Māra Graudiņa
Latviešu Fonda vēstule no Gunta Šūbiņa, projekta pieteikums
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 96-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr.96-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 95-3
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 95-3
Latviešu Fonda padomes sedes protokols Nr. 95-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 95-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 94-3
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr.94-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr.94-1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 93-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 90-4
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols nr. 92-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols nr. 90-3
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 90-2
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 90 -1
Latviešu Fonda padomes sēdes protokols Nr. 90 -1
Latviešu Fonda uzdevumu apraksts
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka fonda dalībniekiem
Latvian Foundation finansial statment
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 67
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 68
Latviešu Fonda pilnsapulces kopsavilkums un projektu balsošanas materiāli
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 66
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 57
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 56
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 44
Latviešu Fonda apakārtraksts Nr. 38
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 37
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 36
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 29
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 28
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 24
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 23
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 23
Latviešu Fonda apkartraksts Nr. 11
Latviešu Fonda apkārtraksts Nr. 04
Latviešu Fonda protokolu grāmta
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam
Latviešu Fonda vēstule no Konstantīna
Latviešu Fonda projekta "J. Širmaņa un N.Kalniņa izpārdoto darbu atkārtoti izdevumi" pieteikums Nr. 2
Latviešu Fonda projekta " 5. Ziemeļamerikas Latviešu Teātru dienas" pieteikums
Latviešu Fonda projekta "Dainas datorā" pieteikums Nr4.
Latviešu Fonda projekta "Latvju encikopēdijas papildus sējums" pieteikums Nr.5
Latviešu Fonda projekta "Latviskais māksālā" pieteikums Nr. 6
Latviešu Fonda projekta "A. Lingrēnas "Brāļi Lauvassirdis""pieteikums Nr.7
Latviešu Fonda projekta "Latvijas mākslas vēsture 19. un 20. gs"
Latviešu Fonda projekta "Vasaras prakses stipendijas" pieteikums
Latviešu Fonda projekta "Politics and Literature in Soviet Latvia" pieteikums Nr.11
Latviešu Fonda projekta pieteikums Nr. 12
Latviešu Fonda projekta "Latviešu pareizrakstības vārdnīca" pieteikums
Latviešu Fonda projektu pieteikums Nr. 16
Latviešu Fonda piešķīrumu pārskats no 1972.gada līdz 1991. gadam
Latviešu Fonda projekta "Andreja Jurjāna mūzikas materiālu jaunizdevums" pieteikums Nr. 18
Latviešu Fonda projekta "Latviskās audzināšanas ietekme uz jauniešu personisko un sabiedrisko attīstību"pieteikums Nr. 19
Latviešu Fonda projekta "Multi media" pieteikums
Latviešu Fonda projekta "Multi media" pieteikums
Latviešu Fonda izdevums "Dosim, dzīvosim"
Latviešu Fonda epasts no Aijas Mazsīles-Lagzdiņas
Latviešu Fonda rekomendācija projektam "Grāmata par Laimoni Mieriņu"
Latviešu Fonda projekta "Trimdas vizuālās mākslas kolekcijas digitālā bibliotēkā" pieteikums
Latviešu Fonda projekta pieteikums projektam "Grāmatas "Prezidents Kārlis Ulmanis latviešu tautas apvienotājs" 3. daļa"
Latviešu Fonda sarakste par projektu grāmatu krājuma atjaunošanai ar V. Magidas kundzi
Latviešu Fonda sarakste par projektu "Divas izrādes: Explorer/Meklētājs & Kurbads"
Latviešu Fonda sarakste par Dzintras Gekas filmu "Sibīrijas bērni"
Latviešu Fonda sarakste par Dzintras Gekas filmu "Sibīrijas bērni"
Latviešu Fonda sarkaste par projektiem
Latviešu Fonda projektu norēķinu un atskaišu norādījumi
Latviešu Fonda projekta pieteikums "IX Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi"
Latviešu Fonda projekta pieteikums "IX Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi"
Latviešu Fonda vēstule no Helēnas Vīksniņas
Latviešu Fonda vēstule no Helēnas Vīksniņas
Latvian Foundation letter from Timothy Norris
Latviešu Fonda vēstule no Maijas Zaeskas
Latviešu Fonda vēstule no Latvijas vēstniecības ASV
Latviešu Fonda projekts "Sanfrancisko mazais teātris"
Latviešu Fonda projekts "Annas Žīgures grāmata "Viņi ceļā""
Latviešu Fonda sarakste par projektu "Izstāde Explorer/Meklētājs"
Latviešu Fonda projekts "Eiropas vasaras skola 2009"
Latviešu Fonda projekts "Grāmatas "Par šī brīža latviešu valodas problēmām" izdošana
Latviešu Fonda projekts "A. Ivaskas dzejas lasījumu CD"
Latviešu Fonda projekts "Iļģi - Jāņu dziesmas - CD"
Latviešu Fonda projekts "Pētījums par latviešu tekstilmākslu"
Latviešu Fonda projekts " Latvijas vēsture jauniešiem internetā"
Latviešu Fonda projekts "Garšīgā Latvija"
Latviešu Fonda avīžraksts par filmu "Pretrunīgā vēsture"
Latviešu Fonda avīžraksti par filmu "Pretrunīgā vēsture"
Latviešu Fonda projekts "Informācijas vākšana un manuskripta sagatavošana grāmatai "Neuzvarētais leģions"
Latviešu Fonda projekts "Grāmatas "Mētriena" izdošana""
Latviešu Fonda projeks " VII Latvijas tradicionālās kokļu dienas"
Latviešu Fonda priekssēža ziņojums
Latviešu Fonda ieguldījumi 2009
Latviešu Fonda projektu pārskats 2008
Latviešu Fonda avīžraksts par Vītolu fondu
Latviešu Fonda Pilmetrāžas filma 1991.gada barikādes tautas atmiņās
Latviešu Fonda projekts "Eiropas vasaras skola 2008 "
Latviešu Fonda projekts "Latviešu daudzstīgu tautas mūzikas instrumentu - cimboles un cītarkokles spēles prasmju pārmantošana"
Latviešu Fonda projekts "Videofilma "Dievs Tava zeme deg"
Latviešu Fonda projekts "3x3 nometnes Katskiļos un Garezerā"
Latviešu Fonda projekts Baltic American Community in WA
Latviešu Fonda projekts "31. Jaunatnes Dienas"
Latviešu Fonda vēstule no Astrīdas Levenšteinas, pārskats par projektiem
Latviešu Fonda vēstule no Velta Toma
Latviešu Fonda vēstule no K. Ķezbera
Latviešu Fonda vēstule no Kārļa Ķezbera
Latviešu Fonda vēstule Albertam Legzdiņam no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule No Bruņa Rubesa
Latviešu Fonda Andreja Oltes komentari par Artūra Neparta projektu
Latviešu Fonda vēstule no Laimoņa Streipa
Latviešu Fonda avīžraksts par fonda dibināšanu
Latviešu Fonda avīžraksts, Ķatrā ziņā interesanta ieceres liekrakstā "Svešuma atspulgi"
Latviešu Fonda avīžraksts par fonda dibināšanas iecerēm, laikrakstā "Austrālijas Latvietis"
Latviešu Fonda vēstules no A. Nerparta
Latviešu Fonda vēstule no A. Neparta
Latviešu Fonda vēstule no A. Neparta
Latviešu Fonda komentāri par statūtu projektu.
Latviešu Fonda vēstule no Staņislava Duļevska
Latviešu Fonda vēstule no Andra Zidara
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no V. Rūtenberga
Latviešu Fonda vēstule no Oļgerta Pavlovska
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no Bruno Rubesa
Latviešu Fonda vēstule no Verera Rutenberga
Latviešu Fonda avīžraksts par fonda darbības uzsākšanu
Latviešu Fonda vēstule no Voldemāra Gulēna
Latviešu Fonda vēstule no V. Rūtenberga
Latvian Foundation Articles of Incorporation
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Peniķa
Latviešu Fonda vēstule no Oļģerta Pavlovska
Latviešu Fonda pagaidu valdei vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no V.Muižnieka
Latviešu Fonda vēstule no Vernera Rūtenberga
Latviešu Fonda vēstule V.Muižniekam no S. Dulevska
Latviešu Fonda vēstule no E. Ozola
Latviešu Fonda avīžraksts par fonda dibināšanu.
Latviešu Fonda vēstule no Ādolfa Lejiņa
Latviešu Fonda dalībnieku saraksts
Latviešu Fonda protokola kopsavilkums
Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Latviešu Fonda projekta pieteikums projektam "Etniskā Kultūras izglītība Latvijā"
Latviešu Fonda epastu sarakste, Atrīda Levensteina un Māris Brancis
Latviešu Fonda epastu sarakste par projektu "Trimdas mākslas rakstos un attēlos"
Latviešu Fonda projekta apraksts projektam "Trimdas mākslas rakstos un attēlos"
Latviešu Fonda sarakste starp Māri Branci un Astrīdu Levenšteinu
Latviešu Fonda avīžu izgriezums par Eleonoras Šturmas grāmatu "50 gadus mākslai pa pēdām"
Latviešu Fonda pieteikums projektam "Tautastērpu valkāsim pareizi"
Latviešu Fonda 3x3 nometnes avīze Nr. 3
Latviešu Fonda epastu sarakste Aija Mazsile-Lagzdiņa
Latviešu Fonda epasta sarakste starp Mariku Zeimuli un Aiju Mazsils
Latviešu Fonda avīžu izgriezums par kokļu dienām Latgalē
Latviešu Fonda pieteikums projektam "Grāmatu sērija "Trimdas mākslas rakstos un attēlos"
Latviešu Fonda sarakste par projektu "Trimdas mākslas rakstos un attēlos"
Latviešu Fonda sarakste ar Mārci Branci
Latviešu Fonda sarkaste par projektu "Vēstursiko liecību vākšana latviešu kolonijā "Vārpa" Brazīlijā
Latviešu Fonda epasts par projektu "Sibīrijas bērni"
Latviešu Fonda balsošanas materiāli un NNN
Latviešu Fonda 2000.gada balsošanas zīme
Latviešu Fonda projekts "Grāmatu sērija "Trimdas māksla rakstos un attēlos izdošana"
Latviešu Fonda vēstule no Jāņa Ogas par "Trimdas māksla rakstos un attēlos" grāmatas izdošanu.
Latviešu Fonda projekts "Garezera dziesmu spēle"
Latviešu Fonda vēstules un avīžraksts par grāmatu "Amerikas māksla attēlos un Elionora Šturma rakstos" izdošanu.
Latviešu Fonda epasti par "50 gadus mākslai pa pēdām" izdošana
Latviešu Fonda sarakste par projektu "Teātris "Brīnumu medības" Garezera Kultūras dienās"
Latviešu Fonda pieteikums projektam: "Latviešu sēta"
Inventārs: Spēļu kārtis

Latviešu Fonds Fonds

Nosaukums angliski:

Latvian Foundation

Saīsināts noasukums:

LF

Dibināšanas datums:

1970.09.19

Organizācijas attēls:

Statūti:

BY LAWS OF LATVIAN FOUNDATION

(Amended in 1992)

ARTICLE I

1. The name of the corporation shall be LATVIAN FOUNDATION which can also be used in its abbreviated form as LF.

2. The seal of the corporation shall be as impressed hereon: (omitted on-line)

ARTICLE II

1. This corporation is formed exclusively for literary and educational purposes within the meaning of section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1954.

2. The purposes of this corporation are set forth in its Articles of Incorporation and include, but are not limited to, publication of books, plays, articles, magazines, poetic works, and the like, of literary and/or historic value in the Latvian language to encourage the study of Latvian culture, to promote and popularize Latvian music and Latvian composers, to present Latvian plays, to promote exhibitions for Latvian artists, to sponsor radio and television broadcasts on the foregoing, and to preserve Latvian ethnic traditions.

ARTICLE III

1. Membership in the Latvian Foundation shall consist of individuals 18 years of age or older, families, the head of which is 18 years of age or older, and organizations and/or associations. Minors under the age of eighteen may be members of the Latvian Foundation. The parents or guardian of the minor shall exercise the minor's voting rights. Each member shall be approved by the Board of Trustees.

2. A member in good standing shall be an individual, a family, organization and/or association, as set forth in section 1 of this article, who has paid an initiation fee of fifty dollars ($50.00), is current in his or her membership dues, and who has pledged or made a non-interest-bearing loan or made a donation of at least one-thousand dollars ($1,000.00) to the corporation; or has paid a special annual assessment as determined prospectively by the membership at the annual meeting; or a person who is a full time student at any accredited college or university, who has paid an initiation fee of ten dollars, is current in his or her annual dues and who has made or pledged a non-interest bearing loan or made a donation of at least one-thousand dollars ($1,000.00) to the corporation.

3. Each member in good standing shall have one vote.

ARTICLE IV

1. Six trustees shall control and manage the affairs, funds, property, and expenditures of the corporation, shall carry out its corporate purposes, and shall execute its by-laws.

2. At each annual membership meeting two trustees shall be elected by the members for a term of three years to succeed the trustees whose term then expires, provided that nothing herein shall be construed to prevent the election of a trustee to succeed oneself [him] for one additional term.

3. No trustee shall serve a term greater than six consecutive years.

4. A trustee may be removed with or without cause by a two-thirds (2/3) vote of the voting members present (including proxies) at the annual [regular] meeting or a special meeting provided that the removal is included in previously announced agenda [called expressly for that purpose].

5. Vacancies in the board of trustees shall be filled by the remainder of the board of trustees, and each person so elected shall be a trustee until [his] the successor is elected by the voting members at the next annual meeting.

6. A majority of the board of trustees shall constitute a quorum for the transaction of business.

7. The board of trustees shall annually elect from its members the officers of the corporation which shall be a president, an executive vice-president, two vice-presidents, one of whom shall be membership officer and the other shall be overseer of investments, a secretary, and a treasurer.

8. The board of trustees may appoint such other officers and/or agents as they deem necessary from time to time for the transaction of the business of the corporation.

9. The board of trustees may remove any officer or agent whenever in their judgment the corporate interests will be served thereby.

10. The president shall be the chairperson [man] of the board of trustees. In the event of a tie vote among the board of trustees, the president's vote shall be the deciding vote.

11. If and when the trustees shall severally or collectively consent in writing (including electronic means acceptable to the board) to any action to be taken by the corporation, such action shall be a valid corporate action as though it had been authorized at a meeting of the board of trustees.

ARTICLE V

1. The president shall preside at all meetings of the corporation; shall appoint with the approval of the board of trustees all the necessary committees; shall be ex-officio member of all committees; and shall perform duties as are incidental to the office of the president.

2. The executive vice-president shall, in the absence of the president, exercise all of the functions of the president and shall be vested with all the presidents’ [his] powers.

3. The vice president in charge of membership shall be responsible for the maintenance of a currently accurate membership roll and for development and execution of programs for the enlargement of the corporation’s membership.

4. The vice president in charge of investment oversight shall ensure that the person (organization) engaged to manage investments is making investment decisions that are in concert with the established goals of the board of trustees. At the annual meeting the vice president shall report on the performance of investments during the past year and present to the membership for approval recommendations for investment goals for the coming year.

5. The secretary shall have charge of the corporate seal, all papers, keep all records, make such reports and perform such duties as are incidental to that office and properly required by the president [of him].

6. The treasurer shall have charge of all corporate funds and shall conduct its banking business. Checks drawn of three-hundred fifty dollars ($350.00) or more shall be signed by the treasurer and countersigned by another officer. Checks that are less than three-hundred fifty dollars ($350.00) shall be signed by the treasurer alone.

ARTICLE VI

1. The annual membership meeting shall be held at such time and place as the board of trustees shall designate.

2. [Any number] Ten percent (10%) of all members in good standing weather present in person or by proxy shall constitute a quorum for the transaction of business at the annual meeting.

3. A special membership meeting shall be called by the president whenever the president [he] shall deem the same necessary or whenever the president [he] shall be called upon to do so by at least one half of the members of the board of trustees, the three auditors, or in writing (including electronic means acceptable to the membership) by at least ten (10) percent of the voting members specifying the agenda item(s) to be covered. All notices of a special meeting shall state the purpose of the meeting and a proposed agenda, and the special meeting shall be held within eight (8) weeks of a proper request for such a meeting.

4. At all membership meetings, each member in good standing shall have one vote.

5. At all membership meetings a member in good standing may vote by proxy.

6. [A simple majority]Twenty five percent (25%) of all members in good standing whether present in person or by proxy shall constitute a quorum for transaction of business at a special meeting.

7. Special or regular meetings of the board of trustees shall be called by the chairman of the board whenever the chairperson [man] deems them necessary or whenever the chairperson [man] is called upon to do so by one half of the trustees.

8. Notice of all membership meetings shall be sent to the members at least four weeks before the date of the meeting.

ARTICLE VII

1. Upon the approval by the board of trustees, the corporation may, whenever its general interests so require, invest money, borrow money and issue its promissory note or bond for the repayment thereof with or without interest, and may, in like case, mortgage its property as security for its debts or other lawful engagements.

ARTICLE VIII

1. At each annual meeting the members shall elect three auditors who are not trustees and/or officers. It shall be the duty of the auditors to audit the books of the corporation at least once every year and report the results of that audit to the board of trustees and to the membership at the annual meeting. The auditors may utilize [avail himself of] the services of a certified public accountant for the preparation of the annual report to the membership.

2. The auditors shall immediately conduct an audit of the corporation's books at the written request of ten (10) percent of the voting membership or by at least three trustees, and shall report the [his] findings to the membership forthwith.

ARTICLE IX

1. The operating capital of the corporation comprises initiation fees, membership dues, contributions, bequests, legacies, devises and income from investments and assessments.

2. Moneys received as non-interest-bearing loans to the corporation shall not be used to defray the operating costs of the corporation.

3. Repayment of the aforesaid non-interest-bearing loans shall be governed by the terms of the promissory note extended by the corporation at the time of the loan or by the terms of the Subscription Pledge or by the terms of the Student Subscription Pledge.

4. Moneys contributed for a designated purpose shall be so utilized.

ARTICLE X

1. The corporation shall be dissolved upon the vote of at least two-thirds (2/3) of the members in good standing present at the annual meeting or any special meeting called for that purpose.

2. In the event of dissolution, all assets real and personal, shall be distributed to such organizations as are qualified as tax exempt under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code or the corresponding provision of a future United States Internal Revenue Law.

ARTICLE XI

1. Upon the recommendation of the board of trustees or ten percent (10%) of the members in good standing, these by-laws may be amended or revised by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the members in good standing present at the annual or any special meeting, provided that the notice of any such annual or special meeting contains a summary of the proposed amendmen.

Statūti., norāde:

www.latviesufonds.info/index.php?p=8958&lang=1525&pp=12410

Mājas lapa:

www.latviešufonds.info

Epasts:

lfsekretars@gmail.com

Biedru skaits (Gads - skaits):

2010 -1160

Pavalsts:

------

Valdes locekļi:

Bērziņš Valdis

Kārkle Tija

Dzelzgalvis Ints

Mazsīle-Lagzdiņa Aija

Bērztīss Alfs

Bērziņa Kristīne

Plostnieks Jānis

Krūmkalna Ligita

Simane-Laimiņa Kristīna

Struktūra:

Pārvalde un darbība - par piešķīrumiem balso dalībnieki

Latviešu Fonds saviem piešķīrumiem lieto tikai ieguldītā kapitāla peļņu un vērtības pieaugumu. Pats kapitāls, kas sastāv no dalībnieku ziedojumiem un aizdevumiem, paliek neskarts.

Latviešu Fondu pārvalda dalībnieku ievēlēta padome.

Katru gadu padome iesaka piešķīrumiem izmantojamo līdzekļu lielumu. To izsludina presē ar uzaicinājumu pieteikt projektus, kam vajadzīgs finansiāls pabalsts piešķīruma vai aizdevuma veidā.

Padome izvērtē pieprasījumus un izsūta dalībniekiem tos, kas atbilst prasībām. Dalībnieki rakstveidā balso par to, kuŗi projekti saņems piešķīrumu. Katram dalībniekam – personai, ģimenei vai organizācijai – ir viena balss.

Latviešu Fonda līdzekļu ieguldījumus, pēc padomes norādījumiem, veic īpaša lietpratēju komisija. Ieguldījumu pārskatus periodiski izsūta dalībniekiem.

Latviešu Fonda dalībnieki:

Kopējais dalībnieku skaits: 1,160

“Tūkstošnieku” skaits: 650

Kapitāla vērtība

2010. gada 31. oktobrī $751,000

Vēsture:

sk.http://www.latviesufonds.info/index.php?p=8909&lang=1525&a=2&b=1&lbu=3890

Nākotnes mērķi:

LĪdz kamēr būs aktīvi Latvieši Ziemeļamerikā un vajadzības projektiem turpināsies šī organizācija pastāves.

Sarīkojumi un aktivitātes:

sk. http://www.latviesufonds.info/jaunumi