Kods: 2036

2011.10.19 Ceļojošā Latviešu Mākslas izstāde "Zīmējumi 1973/74"

Pamatojums:

Š.g. novembra beigās Sanfrancisko notiks latviešu teātra dienas. Sarīkojuma programmā paredzēta latviešu mākslinieku izstāde, kuru rīko Teātra dienu rīcības komiteja. Rīcības komitejas priekšsēdis Gvīdo Augusts. Mākslinieki tiks aicināti iesūtīt nerāmētus darbus, kas darstiski samazinās tiešo darba sagatavošanas un pārsūtīšanas izdevumus. Izstādes paziņojumi tuvāko dienu laikā tiks izsūtīti visiem zināmiem māksliniekiem ASV, Kanādā, Austrālijā un Rietumeiropā. Skates izvērtēšanā būs pieaicināta speciālistu žūrija.

Mērķis:

Sarīkot izstādi "Zīmējumi 1973/74". Latviešu gleznotāju, grafiķu, tēlnieku, daiļamatnieku, ilustratoru un karikatūristu kopēja zīmējumu, skiču, karikatūru, jaundarbu skate.